Update KNMV Alternatieve Baansportkalender 2020

Start Roden Finale Dutch Open Grass Track 2019

KNMV - 26 augustus, 2020 FOTO - Jesper Veldhuizen / Baansportfansite.nl

Met alle goede bedoelingen is in mei/juni/juli hard gewerkt aan een alternatieve baansportkalender. Want de oorspronkelijke baansportkalender 2020 had veel te lijden vanwege de Coronaperikelen en maatregelen, opgelegd vanuit de overheid.

Organisatoren zetten hun schouders eronder maar kregen alsnog met diverse belemmeringen te maken (voortvloeiende vanuit de Coronamaatregelen): veiligheid van hun vrijwilliger komt in het gedrang, extra aanvullende eisen vanuit de gemeenten (die lastig te hanteren en uit te voeren zijn), ruimtegebrek op het rennerskwartier en extra publieksvoorzieningen.

Daardoor kwam de alternatieve baansportkalender (gepubliceerd in juni) ook weer onder druk te staan en moesten organisatoren toch besluiten om geen wedstrijd te organiseren. Maar met alle macht en inzet is nu toch een update van de alternatieve baansportkalender gereed en die ziet er als volgt uit:

05-09   VTBM            Westeremden

06-09   KNMV               Vledderveen    Jeugd/Nationaal

20-09   FIM/KNMV      Roden              WK Lang Baan Challenge

26-09   KNMV                Veenoord         ONK Speedway

27-09   VTMB                 Tzum

03-10   KNMV                 Vledderveen    Jeugd/Nationaal

Veranderingen

Klik ‘hier’ (een eindje naar onderen op die pagina) voor de update van de baansportkalender, versie 26-08-2020. Kijk goed naar de kalender en de klassenindeling omdat er best wat veranderingen zijn doorgevoerd. Alle wedstrijden zijn opzichzelfstaande wedstrijden (niet tellend voor de baansportcompetitie). Clubs werken met voorinschrijving, dus check hun website en/of het aanvullend reglement van die wedstrijd hoe te handelen.