‘Onze verantwoordelijkheid corona samen aan te pakken’


KNMV - 07 april, 2020 FOTO - MTR Fotografie / Kristian Hoekman

De veiligheidsregio’s hebben besloten dat wegen, waar overlast ontstaat door groepen wielrenners en motorrijders, voor ons gesloten worden tijdens het Paasweekend. Dit naar aanleiding van enkele incidenten in het weekend van vier en vijf april, waarbij het wandelaars onmogelijk werd gemaakt om de verplichte 1,5 meter afstand aan te houden. 

Als KNMV betreuren we de noodzaak van deze maatregelen. Maar in de context van de coronacrisis hebben we dit even te accepteren. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om corona samen aan te pakken.

Er is nog veel onduidelijk, maar vooralsnog gaan echt niet alle mooie wegen dicht. Bovendien heeft de maatregel betrekking op groepen motorrijders, niet op individuen. In lijn met het RIVM blijven wij benadrukken: motorrijden mag, zolang je je aan de verkeersregels én de huidige aangescherpte regels houdt. Ons advies is echter: blijf, indien mogelijk, thuis.

Daarmee draag je in het Paasweekeinde actief bij aan het beperken van de mogelijke wegafsluitingen. Ook wijzen we voor de volledigheid op de oproep van traumachirurgen die waarschuwen voor de beperkte capaciteit vanwege de coronacrisis.

Er spelen op dit moment bovendien grotere belangen. Dat geldt voor iedereen in de samenleving. Hoe beter we dit samen oppakken, hoe sneller we er vanaf zijn.

Waar mag je niet rijden met Pasen?

De maatregelen voor het Paasweekend gelden vooralsnog in ieder geval in het Limburgse Heuvelland (voor al het dagtoerisme), de Zuiderdijk in Noord-Holland, enkele drukke punten in Zeeland, deze wegen in Gelderland-Zuid, en de Holterberg in Twente. De veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe laten weten geen wegen preventief te sluiten. Hier zijn ook amper meldingen van overlast geweest. Goed om te weten: de verboden gelden niet alleen voor motorrijders maar voor het gehele gemotoriseerd vervoer en/of dagtoerisme.

Belangen van motorrijders

Wat voor ons, als grootste belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland, wél een punt is, is dat de aangekondigde extra maatregel geen precedent mag scheppen voor de toekomst. Als weggebruikers zich niet aan verkeersregels houden, moet er worden gehandhaafd. Dan ga je niet iets verbieden voor een enorme groep welwillende motorrijders die niets verkeerd doen.

We hebben het immers over incidenten. Dat is vervelend, maar ieder redelijk en weldenkend mens scheert geen grote groepen mensen over één kam. Dat is bij geen enkel maatschappelijk thema een goed idee. Ook niet bij motorrijden.

Motorrijden is een prachtige hobby, een passie voor velen. Dat hoeft heus niet iedereen te snappen, maar we leven samen in een samenleving. Het kan niet zo zijn dat het gedrag van enkelen gevolgen heeft voor iedereen met een motorrijbewijs. Hier zal de KNMV zich altijd hard voor blijven maken, van lokaal tot op Europees niveau. Dankzij jouw steun.