Geen grasbaan in Opende en Aduard door corona


Bas Vis - 14 april, 2020

De organisaties van de grasbaanweekenden in Opende (19-20 juni) en Aduard (10-11 juli) hebben de moeilijke beslissing genomen hun evenementen af te gelasten. De coronacrisis brengt te veel onzekerheden met zich mee om de wedstrijden door te laten gaan.

Beide evenementen worden niet ingehaald in 2020.

Statement bestuur Stichting Baansport Opende:

“Het bestuur heeft de afgelopen maanden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden om de datum waarop het lastige besluit zou moeten worden genomen zo lang mogelijk uit te stellen. In het licht van actuele ontwikkelingen bestaat het vermoeden dat ook evenementen na 1 juni op last van de overheden zullen worden geannuleerd. Tevens vinden wij dat we in een tijd als deze geen aanspraak op sponsoren kunnen maken. Om duidelijkheid te verschaffen aan u, maar ook onze zeer gewaardeerde sponsoren, rijders en niet in de laatste plaats onze vrijwilligers, is het onvermijdelijk om dit lastige besluit te nemen. Hopelijk mogen we iedereen volgend jaar weer verwelkomen op ons geweldige evenement.”

(bron: baansportfansite.nl)

Statement bestuur Stichting Grasbaan Aduard:

“Als bestuur hechten wij grote waarde aan transparantie en duidelijkheid. In de situatie waarin we nu met zijn allen zitten zijn er veel zaken onzeker. Wat wel zeker is dat wij tot 1 juni sowieso geen dingen samen kunnen doen, sponsoren benaderen nu ronduit onfatsoenlijk is, voor de nieuwe vergunning extra kosten noodzakelijk zijn, de staat van de baan en alles eromheen niet optimaal is maar bovenal wij nooit de gezondheid van jullie in het geding willen brengen. Dat maakt dat wij overgaan tot het overslaan van de grasbaanrace in 2020.”

(bron: baansportfansite.nl)

Baansportkalender

Een actuele versie van de baansportkalender 2020 vind je op deze pagina. Vooralsnog begint het seizoen nu op 4 juli in Noordwolde.