Belangrijke informatie over heropening circuits voor jeugd

Kay de Wolf in Rhenen, 2019

Bas Vis - 25 april, 2020 FOTO - Kay de Wolf in Rhenen, 2019 (foto: Bart Amsing)

Gistermiddag ontvingen Nederlandse gemeenten van de overheid een algemeen protocol (dus voor alle sporten) voor heropening van sportaccommodaties voor de jeugd. Op basis van dat stuk maakte de KNMV een specifiek motorsportprotocol. Dit motorsportprotocol ligt al bij de clubs. Die kunnen hiermee naar hun gemeente voor goedkeuring.

Dit betekent dat er mogelijk snel al banen kunnen openen voor licentiehouders tot en met 18 jaar (woonachtig in Nederland). Goed nieuws voor hen dus! Wel moet iedereen zich te allen tijde houden aan de protocollen die je onderaan dit artikel vindt. Daarin staat duidelijk omschreven wat er van rijders, begeleiders en de club wordt verwacht. Bijvoorbeeld dat zijspancombinaties alleen solo mogen trainen i.v.m. de vereiste 1,5 meter afstand.

Houd je aan de regels! We zitten nog altijd middenin de coronaproblematiek. Samen moeten we voorkomen dat een versoepeling van de maatregelen leidt tot een terugval in de crisis. Dan zijn we nog verder van huis. Bovendien gaat ieders gezondheid boven alles.

De eis van de overheid is keihard: alleen jeugd tot en met 18 jaar (woonachtig in Nederland). Het kan dus zijn dat de een niet mag trainen en een concurrent wel. Dat is niet anders. Op dit moment moeten we blij zijn dat er weer iets mogelijk wordt. Het is een eerste, belangrijke, stap in de goede richting.

Protocollen

De protocollen vind je hier.