Nieuws uit Brussel: nieuwe Europese Commissie gepresenteerd

Europees Parlement in Brussel

Bas Vis - 25 september, 2019 FOTO - Europees Parlement in Brussel

Je hebt het ongetwijfeld gehoord op het nieuws. Onlangs presenteerde de beoogd voorzitter van de Europese Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen, haar kabinet van Eurocommissarissen. Dit kan je ook wel beschouwen als het ‘dagelijks bestuur’ van de EU. Het kabinet bestaat uit 27 kandidaten: één uit elke lidstaat. Met het oog op de Brexit hebben de Britten geen kandidaat geleverd. Kandidaten? Dat klopt. De beoogd Eurocommissarissen worden eerst nog gehoord door het Europees Parlement.

Eerste winst voor Von der Leyen: van de 27 kandidaten zijn er 13 vrouw, en daarmee zo goed als gender-evenwichtig.

Namen, rugnummers en prioriteiten

De nieuwe Europese Commissie heeft drie kernprioriteiten: een sterke economie waar iedereen van kan profiteren, koploper in digitalisering en het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De Nederlandse kandidaat, Frans Timmermans, wordt als belangrijkste vicevoorzitter verantwoordelijk voor het realiseren van de European “Green Deal”: een ambitieus plan om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Van Timmermans wordt verwacht begin volgend jaar een eerste plan van aanpak op tafel te leggen. Hiervoor heeft hij voormalig fractieleider en partijgenoot Diederik Samsom aangesteld als zijn rechterhand. Wie zien we nog meer terug de komende jaren? De Deense Margrete Vestager, verantwoordelijk voor het uitdelen van megaboetes aan techgiganten zoals Google en Apple, wordt belast met de digitale toekomst en het aanjagen van de digitale economie.

Impact op de motorrijder

Wat mag de motorrijder verwachten van deze nieuwe Europese Commissie? De kandidaat-Commissaris voor Transport wordt gewezen op de noodzaak om het aandeel van hernieuwbare brandstoffen voor het wegvervoer te vergroten. Daarnaast wordt er veel belang gehecht aan het moderniseren van de transportsector en het stimuleren van digitale ontwikkelingen zoals intelligente transportsystemen en autonoom rijden. Uiteraard staat de verkeersveiligheid hier voorop, iets wat de KNMV onderstreept. De prioriteiten krijgen binnenkort meer vorm, maar de focus is duidelijk: groen en digitaal transport in Europa.

Herziening van de wetgeving rondom het rijbewijs

Eén concreet dossier heeft zich in ieder geval al aangediend: de herziening van de rijbewijsrichtlijn. De EU is gemachtigd om zaken omtrent rijbewijzen te reguleren en standaardiseren. Met de toekomstige herziening beoogt de Europese Commissie vervalsing tegen te gaan, opleidingsvoorwaarden aan te scherpen en nieuwe voertuigen beter te classificeren. De KNMV volgt dit dossier op de voet en houdt jullie zoals altijd op de hoogte!