Bericht uit Brussel: dag zonder verkeersslachtoffers


KNMV - 11 oktober, 2019

Verkeersveiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda. Ondanks dat Europese wegen tot de veiligste in de wereld behoren vielen er in 2018 nog steeds meer dan 25.000 dodelijke verkeerslachtoffers op Europese wegen – slecht één procent minder dan in 2017.

En dat moet beter. Om die reden vindt sinds 2016 het jaarlijkse project EDWARDS plaats – een initiatief door heel Europa met als doel nul verkeersslachtoffers voor één dag. Op 26 september jl. vond de jaarlijkse editie weer plaats.

Initiatieven

Project EDWARDS heeft vooral als doel om bewustzijn te creëren rondom veilig en verantwoordelijk rijgedrag. In Nederland vonden er dit jaar meerdere acties plaats. De verkeerspolitie Noord-Nederland heeft vanuit een rondrijdende touringcar het verkeer geobserveerd, liet zij weten via Facebook. In totaal zijn er hierdoor tientallen boetes uitgedeeld aan bellende bestuurders.

In Gelderland en Overijssel hebben samenwerkende gemeenten in totaal 142 lege stoelen op verschillende plekken neergezet. Dit nummer betreft het aantal verkeersslachtoffers in deze provincies in 2018. Er was ook de mogelijkheid een belofte te tekenen om je persoonlijk in te zetten voor verkeersveiligheid. Ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft deze belofte ondertekend.

Nul verkeersslachtoffers in 2050

De EU probeert het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen met een actieplan voor verkeersveiligheid. Dit actieplan heeft een helder doel: 50% minder dodelijke verkeersongevallen en verwondingen in 2030, en nul verkeersslachtoffers in 2050. Om dit te bereiken wordt gekeken naar alle aspecten van het verkeer, van de infrastructuur tot beschermende kleding en rijgedrag. Helaas neemt het aantal verkeersslachtoffers de laatste jaren minder snel af dan gehoopt. Volgens de projectleiders van EDWARDS is gevaarlijk rijgedrag dé reden voor het hoge aantal verkeersslachtoffers.

Lichten langs snelwegen

In ons eigen land heeft minister Van Nieuwenhuizen recent nog een voorstel gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Sinds 2013 worden op verschillende locaties in Nederland van ’s avonds laat tot de volgende ochtend de lichten langs de snelwegen uitgeschakeld. Dit zou beter zijn voor het klimaat en energiekosten besparen. Van Nieuwenhuizen heeft voorgesteld de lichten langs de snelwegen ’s nachts weer aan te zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de komende maanden onderzoekt Rijkswaterstaat op welke plekken in het land het nodig is het licht weer aan te zetten.

Wachtlijsten medische keuringen

Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Er zijn flinke wachtlijsten voor medische keuringen bij het CBR. Dit heeft als gevolgd dat rijbewijzen van sommige bestuurders verlopen terwijl zij wachten op de keuring. Minister Van Nieuwenhuizen heeft een tijdelijke regeling voorgesteld waardoor de rijbewijzen van 75-plussers een jaar langer geldig zijn. Echter, dan hebben zij nog geen medische keuring ondergaan. De minister verwacht dat de buitensporige wachttijden volgende zomer verleden tijd zijn.

Benieuwd naar de uitkomsten van project EDWARDS? Op 24 oktober worden de cijfers bekendgemaakt. We houden je op de hoogte!

Bericht uit…

Eerdere artikelen uit de serie ‘Bericht uit Den Haag en Brussel’ vind je hier.