Bericht uit Den Haag: elektrische revolutie

Max Biaggi op een elektrische motor.

KNMV - 06 november, 2019 FOTO - Max Biaggi op een Energica Ego (foto: MotoGP)

Het gaat goed met de motorwereld. Dat is de conclusie die in de media wordt getrokken op basis van de groeiende verkoopcijfers. Er is zelfs sprake van een recordaantal mensen op de motor: bijna 750.000. Opvallend is dat er een kleine groep onbesproken blijft in de Haagse politiek. Deze groep bestaat vooralsnog uit slechts zevenhonderd stuks, maar groeit exponentieel: elektrische motoren.

Niet voor niets zijn duurzaamheid en innovatie KNMV’s nieuwe thema’s voor 2025. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en motoren kunnen ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld bij het verminderen van de filedruk, mits de filegedragscode wordt nageleefd natuurlijk. En dus ook met elektrische motoren. Deze maand was er zelfs een KNMV-pilot met elektrische volgmotoren voor instructeurs!

Want ondanks dat het een klein aantal betreft, is deze in drie jaar tijd wél verdubbeld. Ook Europees is de trend merkbaar en zijn het aantal registraties in de EU in de eerste maanden van 2019 gegroeid met 71%.

Aandacht

Vooralsnog krijgt deze trend weinig aandacht van de Nederlandse politiek. In het recente Tweede Kamerdebat over duurzaam vervoer is de groei onopgemerkt gebleven. Het onderwerp maakt ook geen onderdeel uit van de duurzame mobiliteits-handelsmissie naar de Verenigde Staten van november dit jaar. Dit terwijl er veelbelovende Nederlandse initiatieven zijn. Samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en SPIKE draagt KNMV bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van innovatie met betrekking tot duurzaam rijden. Zo zijn we bezig met een project om elektrische enduromotoren te ontwikkelen. Daarbij komt ook een stukje educatie in duurzaam rijden, met name als het gaat over veiligheid in het verkeer.

Motorsport

Misschien dat de groeiende aandacht voor motorsport ervoor zorgt dat Kamerleden eens naar elektrisch motorrijden gaan kijken. Een jaar geleden kon dit al bij Dutch TT, toen de Nederlandse GP-legende Jurgen van den Goorbergh een voorproefje gaf van het volledig elektrische MotoE-kampioenschap. Komend jaar staat de klasse zelfs aan de start tijdens de TT.

Naast elektrische motoren zien wij toekomst voor vele andere duurzame initiatieven in de motorsport. Eind september organiseerde de KNMV bijvoorbeeld een bijeenkomst over het behoud van de motorcrossterreinen. Duurzaamheid was een belangrijk onderdeel van deze middag: bijvoorbeeld het opruimen van rommel langs de motorcrossbaan en elektrische crossmotoren kwamen voorbij. Tijdens de bijeenkomst gaven toptalenten Kjell Verbruggen en Kay Karssemakers ook een korte demonstratie op twee elektrische crossmotoren. Ook hier kunnen Kamerleden eens komen kijken en zien hoe er een stille revolutie gaande is.