Bericht uit Brussel: maximumsnelheid in Europa

Verkeersbord 100

KNMV - 20 november, 2019 FOTO - De maximumsnelheid in Nederland gaat naar honderd km/h.

Vorige week woensdag presenteerde het kabinet haar maatregelen tegen de stikstofuitstoot. De maatregel die het meest in het oog springt voor de motorrijder is natuurlijk de verlaging van de maximumsnelheid op autowegen naar honderd kilometer per uur overdag. 

De VVD noemt het een ‘rotmaatregel’, maar op Europees niveau wordt het gewaardeerd. De Europese Commissie is namelijk positief over het initiatief van het Nederlandse kabinet om de maximumsnelheid te verlagen naar honderd kilometer per uur. Het zou volgens de Europese Commissie niet alleen goed zijn voor het terugdringen van de uitstoot, maar ook voor de verkeersveiligheid. De Poolse Eurocommissaris Bienkowska zegt, in een gesprek met de NOS,  zelfs dat ze hoopt dat de maatregel blijvend is. De Europese Unie heeft echter niet het recht om de maximumsnelheid in de lidstaten te verlagen; elk land mag dit zelf doen.

Totstandkoming maximumsnelheid

Overal in Europa liggen snelheden anders omdat elk land zelf de maximumsnelheid voor verschillende wegtypen bepaalt. Dit gebeurt op basis van de staat van de infrastructuur, de drukte op de wegen en de reistijd van weggebruikers.

Het kan ook zo zijn dat de wegbeheerder beslist welke maximumsnelheid wordt toegepast in dat land. Echter moet de maximumsnelheid wel passen binnen het nationale kader. Daarnaast is het verlagen van de snelheid niet alleen een maatregel die voortkomt om aan het milieu bij te dragen, maar ook aan de verkeersveiligheid.

Maximumsnelheid in het buitenland

De maximumsnelheid voor autosnelwegen in de lidstaten van de Europese Unie is meestal 120 of 130 km per uur. Zoals elke motorrijder weet, hebben onze oosterburen geen algemene maximumsnelheid. In Duitsland werd dan ook geschokt gereageerd op het voorstel van het kabinet, aangezien er daar een maand geleden nog een voorstel werd afgewezen om de maximumsnelheid naar 130 km per uur te verlagen in Duitsland. Frankrijk heeft een maximumsnelheid van 130 km per uur, maar verandert de snelheidslimiet regelmatig op basis van de weersomstandigheden. In het geval van hoge temperaturen is het normaal om de snelheid twintig of dertig kilometer per uur te verlagen. Het doel is daarmee de luchtverontreiniging en de smog te verminderen. In Finland en Zweden wordt de snelheid met twintig of dertig kilometer per uur verminderd gedurende de winter.

Begrip

Ook al is de maatregel zeker niet populair onder alle weggebruikers, de KNMV heeft toch begrip voor de keuze van het kabinet. Het is vervelend dat de maximumsnelheid naar beneden gaat, maar het is nodig dat er maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verlagen. Daarnaast weten wij als geen ander dat je als motorrijder toch liever de landelijke wegen opzoekt!

Wanneer de maatregel precies wordt ingevoerd is nog onduidelijk, maar de KNMV volgt de maatregel en houdt jullie zoals altijd op de hoogte.