Procedures seksuele intimidatie en ongewenst gedrag


Mark Meisner - 16 mei, 2019

Met de invoering van een meldplicht is een volgende stap gezet om seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport en sportvereniging terug te dringen.  Het doel is heldere procedures voor iedereen, zodat we het de daders nóg moeilijker maken. Een infographic helpt daarbij.

In de media verschijnen regelmatig berichten over seksuele intimidatie en misbruik.  Die konden soms jarenlang plaatsvinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders worden bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend is. Eén op de acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Signaal afgeven

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak houden zij hier hun hele leven lang last van. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden wordt er nu een meldplicht ingevoerd, waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Infographic

Onderstreept jouw bestuur het belang van deze meldplicht, maak deze dan ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging bekend. Daarvoor is een  Infographic  gemaakt, waarin handvatten zijn opgenomen over het melden van incidenten en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Klik op onderstaande afbeelding voor de gehele infographic