Grote wijzigingen kalender motocross 2019


Bas Vis - 21 maart, 2019

Er kan een nieuwe datum voor Dutch Masters of Motocross Axel in je agenda! De race wordt nu verreden op zondag 5 mei.

Het door noodweer niet doorgaan van het raceweekend in Axel op 16 en 17 maart kwam bij iedereen hard aan. Niet in de laatste plaats bij het bestuur en de vrijwilligers van RES Axel. De afgelopen maanden werkten zij keihard aan het neerzetten van een geweldig topsportevenement. Het cancelen was een loodzware, maar juiste beslissing.

“De hartverwarmende berichten van onder andere rijders, (GP-)teams, sponsoren, vrijwilligers en fans deden ons ongelooflijk goed”, vertelt het RES-bestuur. “Zoveel positiviteit geeft ons meer dan genoeg energie om er nóg een keer vol voor te gaan. Dus dat gaan we doen!”

Laat jouw waardering voor hun harde werk zien door op 5 mei naar Axel te komen!

Kwalificatiedag in Oss

De nieuwe datum voor Axel maakt dat Dutch Masters of Motocross 2019 nu in Oss begint. Dankzij snel schakelen van MCO Oss wordt dit een tweedaags evenement met op zaterdag 13 april een kwalificatiedag (zoals deze eerder voor Axel gepland stond).

De rijders moeten tijdens die kwalificatie bij de veertig (250cc en 500cc) of vijftig (85cc en 125cc) snelsten eindigen. Alleen dan kwalificeren zij zich voor de wedstrijddag. De wereldtop is al verzekerd van een plek achter het starthek.

Kalender DMoMX 2019:
13 en 14 april: Oss (13 april kwalificaties)
5 mei, Axel
30 mei, Rhenen
19-21 juli, Lichtenvoorde, Finale tijdens de Zwarte Cross

Blijf op de hoogte van Dutch Masters of Motocross via de site, Facebook en Instagram.

Andere wijzigingen KNMV Motocrosskalender

Doordat de DMoMX-wedstrijd in Axel op 5 mei wordt ingehaald, moeten andere wedstrijden op de KNMV Motocrosskalender worden verplaatst.

Er is direct overleg geweest met de organisatoren die op 5 mei ingedeeld stonden voor een wedstrijd. Wij zijn de mensen in Borculo en Boekel zeer dankbaar voor hun bereidwilligheid direct op zoek te gaan naar een passende oplossing!

Boekel komt terug op de kalender met twee wedstrijddagen op 29 en 30 juni 2019. Dit is in het weekend van de TT in Assen. Gezien de situatie, hebben we overeenstemming dat dit geen belemmering is hetzelfde weekend te crossen in Boekel. Dit is het programma daar:

  • 29-06-2019: ONK65 KW, ONK65 GW/ONK85 KW, CUP125, CUP250, CUP500
  • 30-06-2019: ONK85 GW, ONK125, ONK250, ONK500

De wedstrijd in Borculo wordt verplaatst naar zondag 14 juli. De CUP125-klasse komt dan te vervallen omdat die reeds ingedeeld staat in Hummelo. Het programma in Borculo is dan:

  • 14-07-2019: NK50, ONK65 KW, ONK65 GW/ONK85 KW, ONK85 GW

De volledige kalender (versie 21-03-2019) vind je hier.

English Version

There’s a new date for Dutch Masters of Motocross in Axel! The race is rescheduled to Sunday, May 5th 2019.

The cancellation of the race in Axel last weekend, due to extreme weather conditions, was a huge disappointment for everyone involved. Especially for RES Axel and its volunteers, after months of preparations for an amazing event. Cancelling the race was hard, but the only right decision.

“The heart-warming messages from drivers, (GP) teams, sponsors, volunteers and fans, among others, did us incredibly well”, says the board of RES Axel. “So much positivity gives us more than enough energy to fully go for it once more. So that’s what we’ll do!”

Show your appreciation for their hard work by coming to Axel on the 5th of May!

Qualifications in Oss

The new date for Axel means that Dutch Masters of Motocross 2019 is now starting in Oss. That race has now become a two-day event with qualifications on Saturday, April 13th. The forty (250cc and 500cc) or fifty (85cc and 125cc) fastest riders will qualify for the races on Sunday, April 14th. Riders competing in the World Championship are already assured of a place behind the gate.

Calendar DMoMX 2019:
April 13th and 14th, Oss (qualifications on Saturday)
May 5, Axel
May 30, Rhenen
July 19-21, Lichtenvoorde, Finals at Zwarte Cross

Stay up-to-date on all things Dutch Masters: follow us on Instagram!

Changes on KNMV Motocross calendar

Because of Dutch Masters in Axel on May 5th, other races on the KNMV Motocross calendar must be moved.

There was direct consultation with the organizers who were scheduled for a competition on the 5th of May. We are very grateful to the people in Borculo and Boekel for their willingness to find a suitable solution!

Boekel returns on the calendar with two competition days on 29 and 30 June 2019. This is the weekend of the TT in Assen. Given the situation, we agree that this is not an obstacle for an MX-event the same weekend in Boekel:
– 29-06-2019: ONK65 KW, ONK65 GW / ONK85 KW, CUP125, CUP250, CUP500
– 30-06-2019: ONK85 GW, ONK125, ONK250, ONK500

The competition in Borculo will be moved to Sunday, July 14th. The CUP125 class is canceled because of their race in Hummelo. The program in Borculo:
– 14-07-2019: NK50, ONK65 KW, ONK65 GW / ONK85 KW, ONK85 GW

The full calendar (version 21-03-2019) can be found here.