Expertgroepen vervangen Baansport Commissie


Bas Vis - 08 maart, 2019 FOTO - Henry van der Steen, ONK Speedway Veenoord 2017 (foto: Jesper Veldhuizen, baansportfansite.nl)

In 2019 gaat de KNMV ook in de baansport werken met expertgroepen in plaats van een commissie. Zo kunnen in de toekomst beslissingen beter en sneller worden genomen.

De KNMV ontwikkelde samen met verschillende doelgroepen (rijders, clubs en industrie, commercie) een visie voor 2020 met drie pijlers waar de bond zich op richt: Sport, Community en Academie. De pijler Sport zal meer tegemoet komen aan de wensen van de motorsporter en de clubs. Hierbij zal het bondsbureau een faciliterende, service verlenende rol hebben.

Expertgroep

Een van de wensen was om de commissies los te laten en zo de slagkracht van het bondsbureau te vergroten. Voor de motocross, enduro, trial en offroad, wegrace, ruimtelijke ordening en voor medische zaken is de KNMV hierom al overgegaan op werken met experts. Deze experts zullen zich in tijdelijke expertgroepen buigen over actuele onderwerpen.

Voor de baansport zal nog dit seizoen eenzelfde systeem worden ingevoerd.  Het bondsbureau zal bij kwesties die spelen binnen de baansport advies inwinnen van experts uit alle geledingen van de sport. De huidige commissieleden zullen hiertoe de aanzet geven door een aantal voor de (nabije) toekomst belangrijke thema’s vast te stellen. Uiteraard kunnen de commissieleden een belangrijke rol blijven spelen als expert.

Er ligt al een plan om met een expertgroep aan de slag te gaan om de 125cc specials-klasse nieuw leven in te blazen door gezamenlijk met clubs, rijders en de KNMV opstapdagen te organiseren.

Wordt vervolgd!