Verenigingen: stel je vragen over Ruimtelijke Ordening en Milieu


Bas Vis - 14 juni, 2019

Natuur, geluid, wetgeving, omgevingsrecht… Allemaal soms pittige materie. De KNMV Expertgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) nodigt bestuursleden van alle KNMV-aangesloten motocrossverenigingen daarom van harte uit voor een van onze bijeenkomsten!

Tijdens deze avonden bieden we gratis eerstelijns voorlichting en advies over vragen op het gebied van ROM. Stel je vragen over onder andere vergunning- en bestemmingsplanproblematiek, geluidsissues, ecologie/natuur, bestuurlijke onbekwaamheid, lastige omgeving en/of omwonenden nabij het circuit, trage ambtelijke processen binnen overheden, etc.

Vooraf vragen insturen is ook mogelijk, die komen dan op de desbetreffende bijeenkomst aan de orde. Deze vragen (houd het kort en bondig) mogen per mail naar m.pieterse@knmv.nl.

Er staan twee avonden gepland:

  • 27 juni, Heerde – kantine MSV Noord Oost Veluwe, Kamperweg ong. in Heerde (A50 afrit 29)
  • 2 juli, Oss – kantine St. Motorcross Oss, Aengelbertlaan 60 in Oss

De inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur tot 22.00 uur (aansluitend gezellig nablijven).

Wil je wel vooraf aanmelden voor een bijeenkomst (max. twee bestuursleden per club/vereniging), dit vanwege de catering. Stuur je aanmelding per e-mail naar: m.pieterse@knmv.nl

Graag tot ziens op een van de sportkantinebijeenkomsten!