Bijeenkomst Papendal: KNMV op weg naar 2025


Bas Vis - 14 juni, 2019

Papendal, het kloppend hart van de Nederlandse sport. En, in afwachting van de grote verhuizing in 2020, voor een avond alvast het nieuwe thuis van de KNMV. In een enorme tent aan de BMX-baan kijken we terug én blikken we vooruit naar 2025.

Leden, partners, vrijwilligers, rijinstructeurs, officials, sporters, bestuur, medewerkers… Zo’n honderdzestig man is aanwezig voor een bomvol programma, gepresenteerd door Caroline Wensink, voormalig top-volleybalster én oud-medewerker van de KNMV.

Noodzakelijke verandering

In 2015 startten we met KNMV 2020, een traject ingezet omdat verandering duidelijk nodig was. Voorzitter Jan Wilms vertelt: “Geluiden van officials, clubs en sporters bijvoorbeeld over de licentiestructuur en bereikbaarheid van de bond. Ook uit de Ledenraad kwam een duidelijke boodschap dat er iets moest gebeuren.”

Een projectgroep ging aan de slag, met hulp van creatief adviesbureau Fresh Forward. Carlo van Kessel van Fresh Forward zet uiteen waar de visie voor 2020 op werd gebaseerd: “Het ging en gaat goed met de KNMV. Maar een dak repareer je als de zon nog schijnt. Je moet nu al inspelen op de toekomst. Drie uitgangspunten werden opgesteld: de KNMV is er voor alle motorrijders, we willen een optimaal klimaat voor motorrijders en er moet meer verantwoordelijkheid naar clubs en rijders. De KNMV is immers geen allesbepalend instituut.”

Doorontwikkelen na 2020

Concreet is er de afgelopen jaren waanzinnig veel gebeurd op het gebied van opleidingen, communicatie, het reorganiseren of zelfs weghalen van bestuurslagen, het live gaan van Motorrijders.nl en ga zo maar door. Met al die grote en kleine veranderingen zet de KNMV koers richting de toekomst. Tot tevredenheid van de leden, zo blijkt uit een recente enquête.

KNMV-directeur Patrice Assendelft: “We doen het uiteindelijk voor gelukkige leden of klanten. We hebben een goede richting ingezet. We excelleren bijvoorbeeld in een goed serviceteam. Maar er liggen nog veel uitdagingen: aan de wereld laten zien dat we veranderd zijn is er één van. Het vinden van vrijwilligers om al die evenementen door te kunnen laten gaan ook. We zijn nog lang niet klaar. De wereld verandert elke dag, dus we moeten doorontwikkelen.”

En dat doen we ook. Zonder de visie en doelen voor 2020 achter ons te laten, gaan we op weg naar 2025. Maar eerst leunen we even achterover: een aantal partners van de KNMV vertelt in vlogs wat zij merken van KNMV 2020 en hopen voor de komende jaren…

Thema’s voor 2025

Carlo van Fresh Forward neemt wederom het woord. Hij benadrukt wat in de nabije toekomst belangrijke thema’s zullen zijn in de samenleving. Termen als ‘strijdlust’, ‘samen sterk’, ‘kwaliteit’, ‘escapisme’ en ‘aandacht’ passeren de revue.

Concreet vertaalt dit zich in nieuwe punten die richting 2025 extra aandacht verdienen van de KNMV: duurzaamheid en innovatie, vrijwilligers en human (well)being management.

Het eerste van die drie schuurt soms met ons gevoel, zijn de sprekers met elkaar eens. Maar we kunnen en willen de ogen niet sluiten voor wat er in de wereld aan de hand is. De uitdaging met betrekking tot vrijwilligers kwam eerder al aan bod en verdient veel aandacht. Human (well)being management is een term die de mens niet ziet als ‘resource’, zoals de ‘R’ in HRM nog wel doet. Patrice Assendelft: “Mensen zijn geen onuitputtelijke bron. Hun welzijn is belangrijk. Vrijwilligers en medewerkers die zich goed voelen, dat is uiteindelijk ook het beste voor een organisatie.”

Pittige vraagstukken

Tijd voor wat actie. De hele avond liggen er mysterieuze enveloppen onder de stoelen. Alle aanwezigen vinden hierin stiften, post-its en één van drie vragen:

  • Hoe maak je de vereniging aantrekkelijker voor (liefst jonge) vrijwilligers?
  • Wat kan de KNMV doen om medewerkers en leden en vrijwilligers gelukkiger te krijgen?
  • Op welke drie zaken moet de KNMV inzetten betreffende innovatie een duurzaamheid?

Pittige vragen, die je niet zomaar beantwoordt. Maar de respons op de speciale wand is fantastisch. ‘Doorbreek het taboe op elektrisch rijden’, ‘maak jongeren bewust van wat er nodig is om wedstrijden te organiseren’, ‘minder geluid’, ‘emissievrije sport’, ‘samenwerken’, ‘vrijwilligers belonen’….

Nieuwbouw

Alle suggesties op de wand gaan mee naar de KNMV in het centrum van Arnhem. Voor nu nog dan, want een rode draad tijdens de hele avond is de nieuwbouw op Papendal. De locatie is er, de tekeningen ook; nu het gebouw zelf nog. Naar verwachting kan de KNMV per 1 juli 2020 terecht in een duurzaam, state-of-the-art pand.

Jan Wilms: “Papendal ademt dynamiek door sport en bedrijfsbijeenkomsten. We kunnen straks events organiseren op eigen terrein. Ik ben heel trots.”

Patrice Assendelft: “Het nieuwe pand is een verwezenlijking van onze ambities. We zijn aan het zaaien, zoeken (en vinden!) partijen die erbij willen horen. Het CBR gaat bijvoorbeeld examens afnemen op het asfalt op ons terrein. We willen er een centrum van maken voor heel motorrijdend Nederland. En voor rijopleidingen zelfs voor Europa.”

De rijopleidingen van de KNMV staan hoog aangeschreven. Dat wordt in Brussel ook gezien. We willen daarom van het nieuwe pand een European Motor Safety Center maken. Dé plek voor het trainen en opleiden van motorrijders en instructeurs uit heel Europa. Om zo de kwaliteit van rijopleidingen en de veiligheid van motorrijders te verbeteren.

Gek op verenigingen

Het programma ronden we af met een fantastische gastspreker. Historicus Herman Pleij heeft de lachers op zijn hand in een bevlogen betoog over hoe Nederlanders ijzersterk zijn in samen ruziemaken, daarna compromissen sluiten, ‘lekker gewoon’ zijn én gek zijn op verenigingen. Een geweldig verhaal, maar helaas voor de thuisblijvers ook een gevalletje van ‘je moest erbij zijn’.

Met een borrel sluiten we de avond af. Maar het avontuur richting 2025 begint pas net.

Veel meer over KNMV 2025 lees je in de nieuwe GRIP. Halverwege juli valt-ie op je deurmat.