Nieuwbouw nieuws: PAS-regeling

Aanzicht concept papendal

Marc Te Witt - 26 juli, 2019 FOTO - Aanzicht concept papendal

Update KNMV 2025

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei j.l. inzake de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof), is er heel wat te doen bij huidige bouwtrajecten. Het is inmiddels landelijk nieuws dat regelmatig in de nieuwsberichten aan de orde komt.

Het heeft gevolgen die van toepassing zijn op alle gebieden in Nederland die aangemerkt zijn als Natura 2000 gebieden. Het gaat dan om zo’n 120 – 150 gebieden. Binnen die gebieden kan sinds de uitspraak niet zonder meer een bouwvergunning worden verstrekt (feitelijk niet/geen). Het bijkomende aspect is dat er ook nog geen criteria zijn opgesteld op grond waarvan de gemeenten in Nederland de toetsing voor vergunning verstrekking kunnen laten plaatsvinden. Het onderwerp is een “hot item” in politiek Nederland en er is onder verantwoordelijkheid van ex-minister Johan Remkes een crisisteam ingesteld dat zich moet bezighouden met de oplossing. Die oplossing wordt echter zeker niet voor oktober 2019 verwacht. Helaas geldt dan óók voor ons bouwproject (nieuwbouw Papendal) onder de PAS-regeling valt. Het gevolg is dat we in de planning noodgedwongen een pas op de plaats moeten maken en een vertraging van het traject zal inhouden.

Samen met Papendal zitten we kort op de ontwikkelingen en proberen daarmee zo snel mogelijk de gewenste vergunning van de gemeente Arnhem te ontvangen.