Berichtgeving afgelaste wedstrijd NK Hummelo


Marc Te Witt - 15 juli, 2019

In Hummelo is gisteren een NK wedstrijd afgelast. De baan is afgekeurd om veiligheidsredenen. Zowel de KNMV-wedstrijdleider als de arts waren genoodzaakt dit besluit te nemen. 

Twee weken voorafgaande aan de wedstrijd is er een voorbespreking met de club geweest. Tijdens deze bespreking heeft de wedstrijdleider een aantal noodzakelijke circuit aanpassingen (afzettingen) besproken met twee mensen van de club. Als KNMV hebben wij veiligheidsverantwoordelijkheid voor alle motorsporters. De beslissing van de wedstrijdleider en arts ondersteunen wij dan ook voor 200%. De beslissing is goed overwogen en terecht genomen. Wij willen allemaal dat er zoveel mogelijk gereden wordt maar dit gaat niet ten koste van de de veiligheid van de deelnemende motorsporters.

Alternatieven

In de week voorafgaand aan het evenement heeft de club contact gezocht met de wedstrijdleider en aangegeven dat men het niet eens was met de gemaakte afspraken en de nodige aanpassingen aan het circuit. Op de ochtend voor de wedstrijd zijn de wedstrijdleider en de arts nogmaals het circuit op gegaan om aan te geven welke aanpassingen er gedaan moesten worden om een veilige wedstrijd te kunnen garanderen.

Op dat moment is voorgesteld om de aanpassingen alsnog uit te voeren, hetgeen ongeveer maximaal een half uur in beslag zou nemen waardoor de wedstrijd weliswaar met een half uur vertraging gewoon van start had kunnen gaan. Hoewel er een deel van de mensen van de club bereid was deze aanpassingen te doen, heeft de club uiteindelijk aangegeven de aanpassingen niet door te voeren.

Daarop hebben de wedstrijdleider en de arts nogmaals aangegeven dat er voor wedstrijden aanvullende eisen ten aanzien van de circuitveiligheid kunnen zijn en dat deze met kleine inspanningen doorgevoerd zouden kunnen worden. Toen de club nogmaals blijk gaf niet voornemens te zijn de aanpassingen door te voeren, hebben de wedstrijdleider en arts besloten de wedstrijd geen doorgang te laten vinden.

Rectificatie

In de Gelderlander van vanochtend stond een tendentieus stuk waarin met name onterechte verwijten geuit worden richting de KNMV-arts. Het stuk bevat onwaarheden en onvolledige informatie. De KNMV laat het niet gebeuren dat onze officials publiekelijk ten onrechte in een kwaad daglicht worden gezet.

Als reactie hierop heeft de KNMV contact opgenomen met de Gelderlander en worden er zo nodig (juridische) stappen gezet om dit verhaal te rectificeren.

[Update]

Naar aanleiding van bovengenoemde contact met De Gelderlander, plaatst de krant woensdag een rectificatie over dit bericht.