Bericht uit Den Haag: politiek en motorrijders in 2019


KNMV - 16 januari, 2019

De KNMV wil dat bij elke regel of wet die over motorrijders gaat, er ook écht over motorrijders wordt nagedacht. Met dit duidelijke voornemen gaat de KNMV vol enthousiasme het nieuwe jaar in. Het is dan ook goed om te zien dat de politieke agenda in Den Haag en Brussel volop kansen biedt om resultaten te boeken voor motorrijders.

Den Haag: nu al een jaar vol relevante debatten!

Verkeersveiligheid wordt één van de grote onderwerpen van 2019. Er komt een nieuw plan, waar de KNMV belangrijke input voor leverde. Wij houden de politieke behandeling van dit plan nauwlettend in de gaten, te beginnen met het verkeersveiligheidsdebat in de Tweede Kamer op 30 januari.

Op dezelfde dag staat ook een debat op de agenda over geluid. Het debat in de Tweede Kamer schept hopelijk meer duidelijkheid over of deze nieuwe regels eindelijk het einde betekenen van die dijkverboden. Wil je hier meer over weten? Lees ons artikel over waarom de nieuwe geluidsregels nou juist zo belangrijk zijn voor motorrijders.

Voorafgaand aan zo’n debat in de Tweede Kamer probeert de KNMV de politici persoonlijk of telefonisch te spreken. Ook zorgen we dat ze over alle relevante informatie beschikken als het gaat om motorrijders in het verkeer. Zodoende dringen wij aan op meer begrip voor de motorrijder. Dit jaar gaan we hier onvermoeibaar mee door.

Europese verkiezingen: wie steunt ons?

De EU staat dit jaar volledig in het teken van de Europese verkiezingen. Recent blikten we al vooruit op dit belangrijke jaar. De aankomende machtswisseling in de EU biedt grote kansen om verkeersveiligheid hoog op de agenda te krijgen. Momenteel draaien de kandidaten zich warm voor de campagne om een zetel te bemachtigen in het Europees Parlement. Hoe past de motorrijder in deze campagne? Welke kandidaten steunen onze boodschappen? Wij zorgen ervoor dat jouw belang wordt gehoord in Brussel. In de aanloop naar de verkiezingen lichten een aantal aansprekende kandidaten op onze website toe wat zij voor jou kunnen betekenen.

Brussel nog niet klaar met het werk

De kandidaten lopen zich dan wel warm, het werk gaat ondertussen gewoon door. Momenteel wordt onderhandeld over een aantal belangrijke dossiers om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Bijvoorbeeld over de vraag of verkeersveiligheidseisen alleen gelden voor het primaire Europese wegennetwerk, of ook moet worden uitgebreid naar landelijke wegen. Of welke aanvullende veiligheidsmaatregelen gaan gelden voor nieuwe voertuigen. Belangrijke vragen, die voor 23 mei moeten zijn beantwoord.

Van de Europese Commissie wordt verwacht tegen april een gedetailleerd plan te publiceren (‘EU Road Safety Policy Framework 2021-2030’) waarin concrete doelstellingen staan om het aantal verkeersslachtoffers in Europa drastisch te verminderen. Door dit langetermijnplan ontstaat een goed beeld van wat we de aankomende jaren op beleidsterrein kunnen verwachten.  Bijvoorbeeld wanneer het gaat over zelfrijdende auto’s, technische snufjes en kwetsbare weggebruikers.

Kortom: een druk en belangrijk jaar waarin iedereen knokt voor een plekje aan tafel. Door gebruik te maken van onze expertise en ons netwerk zorgen wij ervoor dat de motorrijder niet wordt vergeten. Dat is ons voornemen voor 2019 en daar maken wij ons hard voor!