Medische officials trainen voor nieuwe seizoen


Bas Vis - 11 februari, 2019

Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar ze zijn o-zo belangrijk: medische officials bij motorsportevenementen. Zo vlak voor het nieuwe seizoen organiseerde de KNMV een trainingsdag voor onze medische officials. Aan de kennis van de vele artsen, verplegers en EHBO’ers hoeft niets te gebeuren; die hebben ze van huis uit. De nadruk lag daarom op samenwerken en het trainen van situaties.

EHBO’er Bernhard Dekker: “Het werk als medische official is heel waardevol. Je kunt écht helpen bij een ongeluk.
En je zit zo dicht mogelijk op de sport!” 

De KNMV heeft drie mobiele medische centra (MMC’s). Deze zijn perfect uitgerust voor motorsportevenementen (en vele andere evenementen!). Vanwege het materiaal, maar vooral dankzij de kundige zorgteams. Die bestaan minstens uit een EHBO’er en verpleegkundige, eventueel bijgestaan door een arts. Het functioneren van een team kan de doorslag geven in ernstige situaties. Juist daarom is een trainingsdag als deze belangrijk.

Met presentaties, lezingen en workshops werden alle neuzen in dezelfde richting gezet voor 2019. Dekker: “Een dag als deze is goed voor de teamvorming. Je traint als verpleegkundige, arts en EHBO’er samen. Het is leren en blijven leren. Iedereen wordt hier beter van.” En zo is het.

Als vereniging zijn wij zeer gelukkig met zulke enthousiaste en kundige officials. De KNMV wenst alle iedereen heel veel succes en plezier tijdens komend seizoen.

Workshop voor medische officials