Bericht uit Brussel: werkbezoek voor verkeersveiligheid

KNMV-directeur Patrice Assendelft in Brussel

Bas Vis - 20 februari, 2019 FOTO - V.l.n.r. Niels van den Ouden (DR2), Matthew Baldwin (EC), Patrice Assendelft en Marlene ten Ham (DR2)

Dinsdag 5 februari bezocht KNMV-directeur Patrice Assendelft Brussel. Het werkbezoek stond in het teken van potentiële samenwerkingsverbanden en een update van verkeersveiligheidsinitiatieven. Hij had daarom onder andere een afspraak met de Europese Commissie en de European Transport Safety Council.

Sleutelspelers in verkeersveiligheid

De recent aangewezen Europese coördinator voor wegveiligheid, Matthew Baldwin, is een sleutel binnen de Europese Commissie. En het verlengstuk tussen de EU en de verschillende lidstaten, zoals Nederland. Baldwin is de vooruitgeschoven pion om verkeersveiligheid in de EU te verbeteren en het aantal verkeersongevallen stevig terug te brengen door sterk beleid. We schreven eerder over de maatregelen die worden getroffen door de Europese Commissie.

Baldwin bevestigde dat de Europese Commissie later dit jaar een concrete verkeersveiligheidsstrategie publiceert. Deze strategie heeft als doel de ‘Vision Zero’ – nul verkeersdoden in 2050 – concreet te maken door prestatie-indicatoren te stellen voor o.a. gebruik van veiligheidsgordels, rijden onder invloed en beschermende kleding voor motorrijders.

Daarnaast sprak de KNMV ook met de European Transport Safety Council, een invloedrijke NGO die zich bezighoudt met verkeersveiligheid en bewustzijnscampagnes rondom aanverwante thema’s. Denk aan kwetsbare weggebruikers en rijden onder invloed. Daarnaast verzamelen ze data rondom verkeersongevallen per EU-lidstaat, die jaarlijks worden gepubliceerd in de Road Safety Performance Index (PIN).

Potentiële samenwerking

Patrice Assendelft lichtte bevlogen de positie van de KNMV in het verkeersveiligheidsdebat toe. En uiteraard ook de bereidheid bij te dragen aan het realiseren van de ‘Vision Zero’: nul verkeersdoden tegen 2050. Beide partijen waren enthousiast over de jarenlange ervaring van de KNMV op het vlak van verkeersveiligheid en de actieve betrokkenheid bij de Europese associaties. Er is dan ook gesproken over samenwerkingen bij bewustzijnscampagnes op Europees en nationaal niveau.

Het is voor de KNMV van belang nauw contact te houden met de Europese associaties en EU-instellingen. Het gros van relevante wet- en regelgeving wordt in Brussel vastgesteld. Een goede samenwerking met onze Europese partners houdt ons geïnformeerd en biedt de gelegenheid jullie zorgen aan het licht te brengen evenals steun te krijgen voor onze initiatieven.

Lees meer over belangenbehartiging door de KNMV