KNMV Ledenraadsvergadering stemt voor nieuwe statuten.

Word lid van de KNMV Ledenraad!

Bas Vis - 09 december, 2019

Afgelopen zaterdag 7 december kwamen het KNMV-bestuur en ledenraad samen voor de tweede algemene ledenraadsvergadering van dit jaar. De vergadering stemde in met het door het bestuur voorbereide routeboek 2020 (jaarplan) en de daarbij behorende begroting 2020.

Daarnaast stemde een overgrote meerderheid van de aanwezige ledenraadsleden in met de voorgestelde nieuwe statuten. Deze waren het afgelopen jaar zorgvuldig voorbereid door een werkgroep (onder leiding van prof. Marjan Olfers) bestaande uit twee ledenraadsleden, de penningmeester en de manager financiën en academie. De nieuwe statuten sluiten aan bij de laatste wettelijke veranderingen op verenigingsrecht, de kwaliteitseisen van NOC*NSF en voorzien in toepassing van wat er in het traject KNMV 2020 in gang is gezet.

Zodra de statuten bij de notaris zijn gepasseerd zullen deze ook op de KNMV-website worden geplaatst.