Bericht uit Den Haag: gaat Prinsjesdag ons verrassen?


KNMV - 29 augustus, 2019

De afgelopen maanden is er hard gesleuteld aan de begroting voor volgend jaar. Veel staat hierdoor al vast. Toch is wat in het koffertje zit ook interessant voor motorrijders. Krijgen we dan toch een spannende Prinsjesdag?

Het blijft gissen wat de grote verrassing van Prinsjesdag gaat zijn. Afgelopen jaren bleek dat deze verrassingen vaak vooraf naar buiten worden gebracht. Dit kan natuurlijk per ongeluk gebeuren, maar vaak ook met opzet. Voor motorrijders is het nu al interessant om te weten dat er mogelijk een ‘miljardenfonds’ komt. Hoewel er nog weinig inhoudelijks bekend is over dit ‘lek’, lijkt het erop dat het fonds ook gericht is op investeringen in wegen, bruggen en tunnels.

Daarmee zit er waarschijnlijk wel een verrassing in het koffertje op de derde dinsdag van september, maar het merendeel is al eerder besloten. De KNMV heeft daarom vanaf het begin een vinger aan de pols gehouden. Prinsjesdag zelf is het sluitstuk van een lang en intensief traject waarin de KNMV opkomt voor de belangen van motorrijders.

Dit traject kan worden ingedeeld in drie fases:

Fase 1: Meevallers & tegenvallers

Allereerst worden in het vroege voorjaar de eerste financiële meevallers en tegenvallers in kaart gebracht. Bewindspersonen maken vervolgens een wensenlijstje. Hier kan de KNMV handig op inspelen om bijvoorbeeld aanvullende financiering voor verkeersveiligheid veilig te stellen. Ook voor de motorrijder kan deze fase dus grote gevolgen hebben in aanloop naar de begroting.

Fase 2: Voorjaarsnota

In de volgende fase van het begrotingsproces moet het kabinet de wensenlijstjes naast elkaar leggen en keuzes maken. Dit gebeurt in principe eind april en het vastleggen volgt deels in de Voorjaarsnota van eind mei. Als een minister of staatssecretaris na april nog om extra geld vraagt bij de minister van Financiën is hij dus eigenlijk al te laat.

Fase 3: Het finale begrotingsoverleg

In het reces worden binnen het kabinet de allerlaatste besluiten genomen over de begroting. Formeel gaan die alleen nog over de inkomstenkant van de begroting en het bijbehorende Belastingplan. Het extra geld is door de ministeries al veiliggesteld in het voorjaar, dus nu gaat het alleen over de verdeling. Maar naast deze formele gang van zaken zitten natuurlijk altijd wel een paar verrassingen.

Check ook onze eerdere artikelen uit de serie ‘Bericht uit Den Haag en Brussel’.