Word lid van onze ledenraad!

Word lid van de KNMV Ledenraad!

Bas Vis - 03 april, 2019

Wil jij bijdragen aan de toekomst van motorrijden in Nederland? Stel jezelf dan kandidaat voor onze Ledenraad! Aanmelden kan tot 17 april. Hierna volgt een stemprocedure, nadere informatie volgt hierover. 

Meer weten over de KNMV Ledenraad? Hier vind je alle informatie.

De KNMV is een vereniging met zo’n 50.000 leden. Dat zijn sporters in tal van disciplines, en natuurlijk ‘gewone’ motorrijders die zich graag per motorfiets verplaatsen. Zonder leden is er geen vereniging. Daarom doet het bestuur van de KNMV er alles aan om in contact te komen en te blijven met haar leden.

Een belangrijke rol speelt daarin de Ledenraad. De ‘volksvertegenwoordigers’ binnen de KNMV, die namens hun achterban mede de koers bepalen die de vereniging vaart. Voor die functie van ‘volksvertegenwoordiger’ is het bestuur op dit moment op zoek naar nieuwe kandidaten.

Nieuwe structuur

Het kan niemand zijn ontgaan dat de KNMV op dit moment een complete gedaanteverwisseling ondergaat. Van een ‘vereniging-oude-stijl’ naar een community anno 2020. Dat heeft ook gevolgen voor de Ledenraad. Die bestaat nu nog uit leden die een regio of club vertegenwoordigen, maar dat worden straks mensen namens een ‘bloedgroep’ binnen de KNMV. De toekomstige Ledenraad zal iets minder leden tellen dan nu en deze vertegenwoordigen daar dan een specifieke, niet regio-gebonden groep motorliefhebbers: toerrijders, topsporters, crossers enzovoort. Deze structuurwijziging zal in de komende twee jaar worden doorgevoerd.

Wulf Baars is nu een van de vertegenwoordigers in de Ledenraad van de regio midden. “Het in het leven roepen van een Ledenraad was destijds al een grote stap, nu volgt er weer een stap. Op weg naar een nog betere KNMV. Waarin bestuur, het bureau en de Ledenraad vooral samenwerken.” Baars verwacht dat de nieuwe samenstelling alleen maar tot verbeteringen zal leiden.” De leden zullen zich beter vertegenwoordigd voelen door iemand uit de eigen kring.

Al enkele jaren zit Paul Timmer namens de Ducaticlub in de Ledenraad. “Dat heeft geleid tot een veel betere relatie tussen onze club en de KNMV”, weet Timmer zeker. Voor hemzelf betekent het lidmaatschap van de Ledenraad dat hij veel meer inzicht heeft gekregen in tal van motoraangelegenheden waar hij anders niet mee in aanraking zou zijn gekomen. “Mijn deelname aan de Ledenraad is een verrijking voor de Ducaticlub, maar ook voor mij persoonlijk.” Voor Paul Timmer staat het vast: “Als je invloed uit wilt oefenen op de toekomst van jouw KNMV dan meld je je aan voor de Ledenraad.”

‘Hoog orgaan’

Prof. mr. Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en adviseert de KNMV op weg naar de nieuwe structuur. “Als je kiest voor een vereniging kies je voor democratie”, vindt zij. Olfers wijst erop dat een Ledenraad binnen een vereniging “een hoog orgaan” is. “Verenigingsleden moeten zich vertegenwoordigd weten en Ledenraadleden moeten actief zijn.” Daarom zoekt de KNMV actief naar leden voor de Ledenraad aan de hand van een profielschets. “Je wilt misschien meer jongeren, of meer mensen uit Drenthe, of mensen met speciale vaardigheden. De Ledenraad is een controlerend, wetgevend orgaan. Daarvoor heb je de juiste mensen nodig”, besluit Olfers.