Nieuwe maatregelen voor verkeersveiligheid motorrijders: dit zijn ze

Motorrijders in dagelijks verkeer.

Bas Vis - 19 september, 2018

De Nederlandse wegen moeten veiliger worden voor motorrijders. Dat staat in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  De SPV verschijnt pas eind dit jaar, maar nu al is het nieuwe actieplan voor motorrijders bekend. De KNMV was nauw bij de ontwikkeling betrokken.

Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Continue voorlichting veiligheid motorrijders
  • Betere detectie motorrijders door veiligheidssystemen auto’s
  • Onderzoek naar welke veiligheidssystemen ook werken op motoren
  • Onderzoek naar ongevalsfactoren bij motorrijders
  • Meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijles en stimuleren nascholing, zoals de training Risico Herkennen
  • Strengere helmnormen, bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum
  • Onderzoek naar zichtbaarheid motorrijders en kijkgedrag automobilisten

De KNMV is onderdeel van het Motorplatform*, dat meewerkte aan het actieplan. Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen bij de KNMV is tevreden: “Het plan erkent de aparte plek die motorrijders innemen in het verkeer. Ook stimuleert het onderzoek naar de vergroting onze veiligheid in het verkeer.”

Populariteit groeit, kwetsbaarheid blijft
En dat onderzoek is nodig, want steeds meer mensen ontdekken het plezier van motorrijden. Reden er in 1990 nog 160.177 motoren op de wegen, in 2016 waren het er 719.967. Ook de verkeersveiligheid neemt toe. Het aantal dodelijke motorslachtoffers halveerde van 102 doden in 2002 naar 51 in 2017. Dat zijn positieve geluiden, maar motorrijders blijven kwetsbaar in het verkeer.

In 2019 worden de eerste actiepunten ingevoerd. De rest moet in 2020 volgen.

*: Het Motorplatform bestaat uit: ANWB, BOVAG, CBR, FEHAC, FEMA, Landelijke Eenheid Politie, KNMV, LOOT, MAG, MON, Politieacademie, RAI Vereniging, RDW, ROF, SWOV en VVN.