Bericht uit Den Haag: de motor na Prinsjesdag


KNMV - 28 september, 2018 FOTO - Het Motorplatform (foto: Wim Taal)

Prinsjesdag was het startschot voor een druk politiek najaar, in Den Haag én in Brussel. Niet alleen de regeringsplannen van het Kabinet-Rutte, ook de plannen van de Commissie-Juncker zijn van belang voor de motorrijder. Daarom houdt de KNMV daar graag de vinger aan de pols én in de pap. Dit zijn de motor-agendapunten voor de komende maanden.

Op Prinsjesdag zijn de regeringsplannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Voor motorrijders een belangrijke dag om te zien waar het belastinggeld naartoe gaat. Goed nieuws dus dat er eenmalig 1 miljard extra naar infrastructuur gaat in 2019. Goede wegen en weginrichting maken het verkeer veiliger, een onderwerp dat in Den Haag hoog op de agenda staat.

Kansen voor motorvriendelijker verkeer
Om de verkeersveiligheid van motorrijders te verbeteren zijn nieuwe maatregelen nodig. Daarom heeft de KNMV samen met andere maatschappelijke partners (verzameld in het Motorplatform) en rijksoverheid een actieplan voor motorrijders opgesteld met zeven concrete aanbevelingen. Eind 2018 leidt dit tot een bredere strategie voor verkeersveiligheid.

Actiepunten
In het actieplan maakt de KNMV zich hard voor de volgende zeven maatregelen:

  • Continue voorlichting veiligheid motorrijders
  • Betere detectie motorrijders door veiligheidssystemen auto’s
  • Onderzoek naar welke veiligheidssystemen ook werken op motoren
  • Onderzoek naar ongevalsfactoren bij motorrijders
  • Meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijles en stimuleren nascholing, zoals de training Risico Herkennen
  • Strengere helmnormen, bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum
  • Onderzoek naar zichtbaarheid motorrijders en kijkgedrag automobilisten

Brussel: politieke machtswisseling
De aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2019 houdt de gemoederen al tijden bezig. Wie neemt het stokje over van voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker? Welke Nederlanders stellen zich kandidaat als Europarlementariër? En hoe motorminded zijn die? Achter alle grootste headlines in de media zijn dit dingen die de KNMV goed in de gaten houdt.

Veilig en duurzaam wegverkeer
De Europese Commissie heeft heldere, ambitieuze doelen gesteld: het aantal verkeerslachtoffers in Europa moet in 2050 zijn teruggebracht naar nul – ‘Vision Zero’. Concrete wetsvoorstellen uit het recent gepubliceerde Derde Mobiliteitspakket moeten dat mogelijk maken. Volgens die plannen moeten er aanvullende veiligheidsmaatregelen komen voor nieuwe voertuigen. Elf maatregelen – zoals geavanceerde remsystemen, rijbaanassistenten en weggebruiker-detectie – moeten (kwetsbare) weggebruikers beter beschermen. Ook de weginfrastructuur wordt aangepakt: de Commissie gaat lidstaten zoals Nederland bijstaan in het verbeteren van het wegennet. Kortom: voorstellen voor veiliger en duurzamer verkeer in Europa waar de KNMV al jaren voor pleit en knokt.

Belangenbehartiging: de motorrijder voorop
Er zijn echter ook voorstellen die moeten worden bijgestuurd. In een poging om burger beters te beschermen tegen ongevallen stelt de Europese Commissie nieuwe eisen voor aan de verzekering van motorvoertuigen. In het huidige voorstel zou dit ertoe kunnen leiden dat ook verkeersongelukken op privaat terrein of in de gemotoriseerde sport dienen te worden verzekerd. Als gevolg hiervan is de motorsport afhankelijk van de bereidheid van de verzekeraar om deze kosten te dekken. Dit kan leiden tot disproportioneel hoge bijdrages aan de verzekering.

Zo ver is het nog niet. Het Europees Parlement en de gezamenlijke lidstaten gaan zich de aankomende maanden buigen over de voorstellen van de Commissie. Hierin hebben zij het recht om veranderingen aan te brengen in het voorstel. Andere spelers, zoals de machtige autolobby, proberen ook hun invloed uit te oefenen. Het kan dus twee kanten op gaan. De KNMV is nauw betrokken in dit proces samen met haar partners in Brussel. Het zal via Nederlandse Europarlementariërs en de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Europese Raad de stem van de motorrijders vertegenwoordigen. We houden je op de hoogte!