Bericht uit Den Haag: technische snufjes op de weg

Zelfrijdende motor van BMW.

KNMV - 01 november, 2018 FOTO - Zelfrijdende BMW R1200GS (foto: BMW)

Recent in het nieuws: BMW presenteerde een zelfrijdende motor. Komen er naast zelfrijdende auto’s nu ook al zelfrijdende motors? Zo’n vaart loopt het niet, maar zinvol is de verbouwde R1200GS wel.

De testen met deze ‘motor zonder motorrijder’ leveren informatie op die het rijden op een motor veiliger maakt. Ook kan de informatie uit de testen leiden tot technische snufjes op de motor die de wegveiligheid bevorderen. De KNMV is nauw betrokken bij al deze ontwikkelingen, in het belang van alle motorrijders.

EU bepaalt de grote lijnen

De KNMV pleit in zowel Brussel als Den Haag voor aandacht voor de motorrijder in het debat over zelfrijdende auto’s. De Europese instellingen in Brussel schetsen namelijk het raamwerk waarop de Tweede Kamer later voortborduurt. De grote lijnen worden dan ook in Brussel bepaald. Met zelfrijdende auto’s en intelligente vervoerssystemen in het verschiet mogen de belangen van kwetsbare weggebruikers niet worden vergeten. De KNMV is al in een vroeg stadium bij deze discussie betrokken, om samen met de Europese partners te zorgen dat motorrijders niet de dupe worden van technologische ontwikkelingen.

Wisselwerking

In Den Haag pleit de KNMV ervoor dat de politiek zich nu al bezighoudt met deze belangrijke onderwerpen. Samen met andere maatschappelijke partners (verzameld in het Motorplatform) en de rijksoverheid is een actieplan opgesteld om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.

De staatssecretaris zei in september al toe dat dit actieplan wordt opgenomen in het bredere Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat eind 2018 bekend wordt gemaakt. Voor sommige punten heeft de staatssecretaris echter steun nodig van andere Europese landen, zoals het aanscherpen van de Europese eisen voor de detectie van motorrijders door noodremsystemen in (vracht)auto’s. Door deze wisselwerking tussen Brussel en Den Haag moet de KNMV dus echt op twee plaatsen tegelijk zijn.

Geen auto op twee wielen!

Onze aanwezigheid in Brussel beloonde zich recent: in een nieuw voorstel presenteert de Europese Commissie aanvullende veiligheidsmaatregelen voor nieuwe voertuigen. Van rijbaanassistenten tot weggebruiker-detectie en geavanceerde remsystemen voor bussen, vrachtwagens en auto’s. Dit komt ten goede aan de motorrijder: menselijke fouten worden gecompenseerd met uitgebreide veiligheidseisen om ongelukken te voorkomen. We moeten echter blijven benadrukken dat de motorfiets geen auto op twee wielen is en daarom als aparte categorie moet worden behandeld.

Technologie moet motorrijder niet tegenwerken

In de discussie rondom zelfrijdende voertuigen en intelligente vervoersystemen zijn de vooruitzichten minder helder. Zelfrijdende voertuigen hebben het potentieel verkeersveiligheid te verbeteren. Immers, menselijke fouten zijn nog steeds de grootste aanleiding voor verkeersongelukken.

Het brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Zelfrijdende auto’s delen ook de weg met fietsers en motorrijders. Worden motorrijders nog wel gezien, als er in Nederland auto’s rondrijden waar de computer achter het stuur zit? Wat betekent dit voor de interactie met andere weggebruikers? Uitgangspunt voor de KNMV blijft dat nieuwe technologie geen gevaar mag vormen voor voertuigen die menselijke handelingen vereisen. Daar zetten wij ons voor in. In Brussel en in Den Haag.