30 Mei: Ledenraadsvergadering


Marc Te Witt - 14 mei, 2018

Op 30 mei 2018 vindt er op het Nationaal Sportcentrum Papendal een ledenraadsvergadering plaats. Als KNMV-lid ben je uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Neem wel je ledenpas mee!

Tijd: 19.30uur

Agenda ledenraadsvergadering: 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag vergadering december 2017
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Vaststelling aanwezige leden van de ledenraad
 6. (her) verkiezing leden ledenraad
 7. Jaarverslag 2017
 8. Jaarrekening 2017
 9. Statutenwijziging t.b.v. toevoeging BV in de vereniging
 10. Instelling werkgroep nieuwe statuten
 11. Verkiezing lid financiële commissie en lid stemcommissie
 12. Update KNMV 2020
 13. Rondvraag