Toch afsluiting gedeelte Lekdijk West in de gemeente Lopik


Marc Te Witt - 05 maart, 2018

Wegafsluitingen, wat doet de KNMV hieraan?

Na jaren gesprekken te hebben gevoerd met dijkbewoners en ambtenaren van de gemeente Lopik, is nu definitief besloten om een gedeelte van de Lekdijk voor motorrijders vanaf 1 maart in het weekend af te sluiten.

Afgelopen jaar heeft de gemeente een pilot op deze dijk uitgevoerd. Uitkomst: de overlast werd minder en er waren, volgens politie en vooral bewoners, minder ongevallen. Volgens de verkeerstellingen waren nog steeds veel motorrijders op de dijk te vinden, namelijk ca. 20% van de daarvoor gemeten aantallen. Kortom 1:5 motorrijder negeerde het verbod.

Wij (als KNMV) zijn van mening dat de pilot niet nodig was, aangezien de uitkomst van de pilot op voorhand kon worden ingevuld. Het is logisch dat er minder geluid en ongevallen zijn als er minder verkeer (motorrijders) over de dijk heen rijden. Doen we een zelfde pilot met auto’s of wielrenners dan kunnen we van deze groepen een soortgelijke conclusie  trekken.

Onze collega’s van de MAG hebben al een protestrit opgezet om met veel motorrijders de dijk op te gaan. De KNMV heeft deze actie bewust niet ondersteund, want wij willen als motorrijder niet extra de aandacht trekken of iemand ter overlast zijn. Wij zijn juist een ‘gewone’ gebruiker die gebruik maakt van de openbare weg en net als fietsers en wandelaars genieten ook wij van deze mooie omgeving.

Als we vanuit een helikopter naar dit probleem kijken, dan zien we dat het eigenlijk terug te brengen is naar een handhavingsprobleem. De KNMV is van mening dat een ieder die zich niet aan de wetgeving houdt daarvoor een proces verbaal dient te krijgen. Het maakt hierbij niet uit of iemand nu wandelend, fietsend of rijdend onder weg is. Iedereen is gelijk met de zelfde plichten, maar zeker ook dezelfde rechten!

Kortom naar aanleiding van bovengenoemde argumenten blijven wij als belangenbehartiger van motorrijdend Nederland, zeker protesteren tegen de afsluiting. Wij zijn echter van mening dat wij dit via de politieke kanalen of indien nodig zelfs via de rechtelijke weg moeten doen. Motorrijders zijn de Ridders van het verkeer, keurige burgers met gevoel voor plichten, sociaal gevoel maar hebben ook rechten. Voorlopig wachten we nog op de rechtelijke uitspraak over de afsluiting van dijk in de gemeente Lingewaard af. Deze uitspraak zal immers een grote rol spelen in hoe we verder gaan tegen de gemeente Lopik.

Wordt zeker nog vervolgd.