Open brief aan Minister, Tweede Kamer en media inzake Motorclubs


Marc Te Witt - 08 maart, 2018

Open brief aan de Minister voor rechtsbescherming, leden van de Tweede Kamer en aan de media

Aangezien een reeks aan eerdere pogingen onvoldoende tot geen effect hebben gesorteerd, richten wij ons via deze open brief nogmaals aan u allen.
Al jaren – en zeker in de afgelopen maanden – wordt in het parlement en dientengevolge ook in de media, voortdurend gesproken over criminele motorclubs; daar waar waarschijnlijk Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) worden bedoeld. Het beschadigend effect zit ‘m in het feit dat gemakshalve meestal de toevoeging ‘criminele’ wordt weggelaten, waardoor in woord en geschrift de werkelijke betekenis van het woord ‘motorclub’ voortdurend geweld wordt aangedaan.

Als grootste belangenvereniging van en voor motorrijders en van motorclubs – in de juiste betekenis van het woord – menen wij, de KNMV (de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) nogmaals in het geweer te moeten komen tegen het constante misbruik van het woord motorclub; daar waar u overduidelijk iets heel anders bedoelt.
Het is noodzakelijk om dit foutieve misleidende woordgebruik onder de aandacht te brengen, omdat ruim 700.000 motorrijders en 500 motorclubs in Nederland er dagelijks mee worden geconfronteerd in de uitoefening van hun hobby. En er dus heel veel last van hebben!

Motorclubs (echte verenigingen dus) die louter bestaan uit liefhebbers van motorrijden en die deze passie delen, worden er steeds vaker mee geconfronteerd dat ze minder welkom zijn in horecagelegenheden als ze willen reserveren, of bij gemeenten nul op het rekest krijgen als ze met de club een familie-evenement willen organiseren. Dit als gevolg van de continue negatieve berichtgeving over ‘motorclubs’ waar overduidelijk anderen worden aangeduid dan de doelgroep die wij representeren.
Voormalig Minister Ivo Opstelten adresseerde het werkelijke probleem steevast door de term OMG’s te gebruiken. Hij onderkende dat het woord motorclub appelleert aan de hobby van honderdduizenden liefhebbers, uit alle lagen van de bevolking, die niets van doen hebben met criminele activiteiten.

Dus namens 700.000 motorrijders in Nederland en 500 goed georganiseerde motorclubs waar duizenden liefhebbers de passie van het motorrijden delen:

STOP alstublieft met het misbruik van het woord motorclub en noem het beestje bij de naam: in dit geval OMG. Wij hebben er heel veel last van!

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)