Veiligere N-wegen? Dit is ons boodschappenlijstje!


Marc Te Witt - 23 juli, 2018 FOTO - Saferoad

Goed bericht: de overheid investeert 50 miljoen euro in het veiliger maken van de bermen van N-wegen. Dit gebeurt omdat er relatief veel (dodelijke) ongevallen plaatsvinden op dit soort wegen. Daarom wil het ministerie vooral geleiderails plaatsen en bomen verwijderen om de veiligheid te verbeteren.

Voor motorrijders is het goed nieuws dat het ministerie iets wil doen. De verkeersveiligheid in Nederland neemt immers al jaren toe, maar motorrijders merken daar nog te weinig van. De relatieve kwetsbaarheid van motorrijders ten opzichte van automobilisten is juist gestegen: waar automobilisten profiteren van snelle technologische ontwikkelingen die hun auto veiliger maken, hebben motorrijders daar soms juist last van. Denk maar aan zelfsturende auto’s die bij files op de snelweg precies midden in hun baan blijven rijden, in plaats van iets opzij om ruimte te laten voor motorrijders.

Relatief veel ongelukken op N-wegen

Relatief veel ongelukken met motorrijders gebeuren op N-wegen. Bijna de helft van de motorfietsslachtoffers valt bij ongevallen op dit soort wegen buiten de bebouwde kom. Deze ongelukken hebben veel verschillende oorzaken. In 8 procent van de ongevallen is de infrastructuur het probleem, denk aan gaten in de weg, hobbels op de weg, lantaarnpalen in de buitenbocht of gevaarlijke geleiderails. Op grote stukken van het wegennet zijn allerlei objecten aanwezig binnen 5 meter van de rijbaan. En de afscheiding tussen rijrichtingen is – zeker op N-wegen – beperkt. Eén verkeerde stuurbeweging van een tegenligger en je kunt als motorrijder geen kant meer op.

Het ministerie is overigens acht jaar geleden al begonnen met een actieplan om de verkeersveiligheid voor motorrijders te verbeteren. Ze kwamen toen met een brede waaier aan oplossingen voor het aantal motorslachtoffers, zoals het geleidelijk vervangen van de vangrails op voor motorrijders gevaarlijke plaatsen. Ook zijn er toen richtlijnen opgesteld voor het motorvriendelijk inrichten en onderhouden van wegen.

Specifieke aandacht voor motorrijders gewenst

Het feit dat het ministerie nu 50 miljoen euro uittrekt voor het verder verbeteren van de veiligheid van N-wegen kunnen wij alleen maar toejuichen. Wel roepen wij het Rijk en de provincies die het budget onderling verdelen op specifiek aandacht te besteden aan motorrijders. Is het verwijderen van bomen in alle gevallen wel een goed idee? Of kunnen ze verkeer ook afremmen waardoor een weg juist minder gevaarlijk wordt? Welke knelpunten zorgen voor relatief veel ongevallen met motorrijders? Kan daar prioriteit aan worden gegeven? Wij denken daar graag over mee.

Het is jammer dat het geld vooral naar infrastructuur lijkt te gaan. Voor motorrijders is het voorkomen van ongelukken namelijk nog veel belangrijker. En wat dát betreft hebben wij ook wel een wensenlijstje:

  • De wegen moeten zo worden ingericht dat je aan de omgeving kunt zien/merken wat de max. snelheid ter plaatste is. Nu zie je nog regelmatig grote brede wegen waar een bord voor een snelheidsbeperking is neergezet, wat absoluut niet klopt met het gevoel van hoe snel je daar veilig zou kunnen rijden.  Hierbij kun je denken aan de weg smaller maken door fietssuggestiestroken of dubbele middenas-lijnen zodat de weg smaller lijkt.
  • Straatverlichting op N-wegen in de binnenbocht plaatsen in plaats van in de buitenbocht, zoals nu veelal gebeurt.
  • Vangrails in bochten plaatsen, maar dan wel met onderplanken.
  • Grindbakken in plaats van vangrails zouden bij bochten een nog betere oplossing kunnen zijn, net als op circuits.
  • Geen verhoogde rijbaanscheidingen aanbrengen; die zijn vooral in de nachtelijke uren gevaarlijk voor motorrijders.
  • Geen onnodige belijning of andere verkeerstekens op het wegdek aanbrengen (denk aan de zogeheten regenboog oversteekpaden, blauwe cirkels enzovoort); die maken het wegdek glad voor motorrijders.
  • Zo min mogelijk borden en dergelijke langs de weg in de berm (obstakelvrije zones)

Weet jij een gevaarlijk punt op een N-weg bij jou in de buurt? Laat het ons weten via belangenbehartiging@knmv.nl.