EUROPEES ‘3RD MOBILITY PACKAGE’ GOED NIEUWS VOOR MOTORRIJDERS

Veiligheid

Marc Te Witt - 23 juli, 2018 FOTO - Veiligheid

De Europese Commissie gaat extra aandacht besteden aan kwetsbare weggebruikers. Dat is één van de actiepunten in het recent gepresenteerde ‘3rd Mobility Package’, waarmee Europa het aantal verkeersdoden in 2050 naar nul wil krijgen. Wat betekent dat voor jou als motorrijder?

Het 3rd Mobility Package is een vervolg op eerder gepresenteerde mobiliteitspakketten voor veiliger en duurzamer wegverkeer in Europa. De doelstelling voor de periode tussen 2020 en 2030 is ambitieus: 10.500 minder verkeersdoden en nog eens 60.000 minder gewonden. Voor de lange termijn werken de EU-lidstaten samen aan Vision Zero, met als belangrijkste doel 0 dodelijke verkeersslachtoffers vanaf 2050.

Mensen maken fouten

Zo ver is het nog niet. Met dit derde mobiliteitspakket richt Brussel zich vooral op kwetsbare weggebruikers, waaronder motorrijders. Aandachtspunten zijn de rijsnelheid, drank- en drugsgebruik en het niet dragen van een helm. Een ander belangrijk punt is de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. Daarbij gaat de EU uit van het ‘Safe System’ principe. Kort gezegd: mensen maken fouten, maar infrastructuur moet zodanig zijn ingericht dat je als weggebruiker gevrijwaard blijft van zwaar letsel of erger. Een goed voorbeeld daarvan is de geleiderail, waarvoor de KNMV en FEMA al jaren een Europese lobby voeren. Dit voorgenomen beleid is dan ook heel goed nieuws voor motorrijders, al is van concrete maatregelen nog geen sprake.

Gedragscode voor autonome auto

Het 3rd Mobility Package maakt ook werk van beleid voor elektrische én zelfrijdende auto’s, bijvoorbeeld met een gedragscode voor connected mobiliteit. Belangrijk, want waar autonome techniek nu nog in de kinderschoenen staat, wordt die in de toekomst misschien wel verplicht. Uitgangspunt is dat autonoom rijdende voertuigen geen gevaar mogen vormen voor voertuigen die wel ‘gewoon’ door mensen worden bestuurd. Ook hiermee lijkt de EU te luisteren naar de gezamenlijke lobby van FEMA en de KNMV.

Nog veel vragen

Zitten er in dit actieprogramma dan helemaal geen addertjes onder het gras? Toch wel. Zo stelt de EU dat er nog wordt gekeken naar eventuele aanvullende maatregelen en voorschriften. Wat is bijvoorbeeld een veilige snelheid? Is de voorgeschreven beschermende kleding voor motorrijders nog wel voldoende? Krijg je als beginnende bestuurder te maken met meer beperkingen na het halen van je motorrijbewijs? Allemaal vragen waar ze in Brussel nog over nadenken. Je begrijpt het al: we blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden je op de hoogte.