Kenteken aan zijkant motor toegestaan


KNMV - 19 januari, 2018 FOTO - Elfstedentocht - Foto: Kristian Hoekman

Er is de afgelopen maanden nogal wat te doen geweest over de manier waarop de kentekenplaat aan de motor moet worden gemonteerd. Op 19 april 2017 deed het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak waarin werd aangegeven dat het kenteken op het midden van een motor moet zijn aangebracht. Nu blijkt dat het monteren van de kentekenplaat aan de zijkant onder voorwaarden toch is toegestaan.

Naar aanleiding van de uitspraak in april is vanuit de politie contact opgenomen met het Parket CVOM. Daarbij werd aangegeven dat de uitspraak niet in overeenstemming was met de wijze van keuren voor een individuele goedkeuring van een motor door de RDW. De RDW zou namelijk onder bepaalde voorwaarden motoren individueel goedkeuren, waarbij de kentekenplaat links naast de motor is gemonteerd.

Na een reactie van de RDW is geconcludeerd dat zij inderdaad onder voorwaarden toestaan dat bij een motor de kentekenplaat niet midden achter op de motor is gemonteerd. De toelichting van het RDW en het Parket CVOM is hier na te lezen.

Het is dus toegestaan dat een kentekenplaat links naast een motorfiets is gemonteerd en het is vanaf heden niet meer toegestaan om hier handhavend tegen op te treden, tenzij niet wordt voldaan aan een andere bepaling uit de Regeling kentekens en kentekenplaten.