Interessante bijeenkomst over de toekomst van de wegrace


KNMV - 09 januari, 2018 FOTO - Foto: Kees Siroo

Op woensdag 3 januari kwamen ruim dertig betrokkenen uit alle geledingen van de wegrace samen om, onder leiding van Donald Huigen, na te denken over de toekomst van de wegracesport in Nederland.

Voorzitter van de Wegracecommissie Donald Huigen begon de bijeenkomst met de mededeling dat de commissie vanaf 1 januari is opgeheven. Vanuit de gedachte van KNMV2020 is besloten om meer gebruik te maken van expertgroepen vanuit de verschillende takken van motorsport. Donald Huigen en Camiel van Berkesteijn zullen de wegrace coördineren en regisseren vanuit de KNMV en zij schakelen experts bij wanneer daar behoefte aan is. De aanwezigen zijn door Huigen gevraagd om deel uit te maken van deze expertgroepen.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de KNMV hard haar best doet om een aantal competities mee te laten rijden met het IDM, het Duitse wegracekampioenschap. Net als afgelopen jaar rijdt het ONK Zijspannen in het IDM mee en daarnaast wordt geprobeerd het ONK Supersport 300 ook samen met de Duitsers te laten rijden. Helaas is er op dit moment nog de nodige onzekerheid rondom het doorgaan van dit Duitse kampioenschap.

Een veelbelovende ontwikkeling is het NK Junior Moto Racing dat in 2018 voor het eerst wordt georganiseerd. Samen met Motorclub Assen en LDP worden acht evenementen georganiseerd waar de Nederlandse wegracetalenten in actie komen.

Met het oog op de toekomst heeft de KNMV aangegeven de belangen van leden te willen behartigen en de motorsport te faciliteren en stimuleren. Dat betekent dat de bond de wensen van sporters centraal zet. Om dat te doen is uitgebreid gesproken over competitieopzet, reglementen, talentbegeleiding en belangrijke thema’s. Naar aanleiding van deze avond gaat de KNMV aan de slag met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de wegrace.