Nieuwe verdeling DMX-districten in 2018


Bas Prins - 26 januari, 2018 FOTO - Foto: Kees Siroo

Eind 2017 is er overleg geweest tussen de diverse DMX-coördinatoren over de verdeling van de diverse districten. Dit onderwerp kwam op de agenda door het teruglopende aantal wedstrijden en deelnemers in district West. Daarnaast is er voor dit district op dit moment geen coördinator beschikbaar. Om deze redenen is besloten om een nieuwe verdeling van de districten te maken.

Dit houdt in dat:

  • De provincie Zeeland onderdeel zal uitmaken van DMX Zuid,
  • De provincie Zuid-Holland onderdeel zal uitmaken van DMX Midden,
  • De provincie Noord-Holland wordt opgedeeld in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, het Noordzeekanaal is de scheidslijn, waarbij Noord-Holland Noord wordt toegevoegd aan DMX Noord en Noord-Holland Zuid onderdeel blijft van DMX Midden.

Daarnaast is besloten om de gecombineerde DMX Midden/Oost competities samen te laten gaan onder de naam DMX Midden.

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid voor rijders om buiten regionaal aan een DMX-competitie deel te nemen, voorwaarde is dan dat een rijder lid is van een club uit het DMX-district waar hij/zij actief wil zijn.

Er zijn vanaf dit seizoen dus drie districten waar er een DMX competitie wordt georganiseerd: Noord, Midden en Zuid. Door de goedkeuring van de nieuwe verdeling van de districten is ook het reglement voor 2018 gereed, deze is hierte raadplegen.

Wij wensen alle DMX deelnemers een plezierig en sportief 2018 seizoen toe!