Voortgang KNMV 2020


KNMV - 20 februari, 2018

Nadat medio 2017 de KNMV2020-werkgroepen hun voorstellen hebben opgeleverd zijn wij volop aan de slag gegaan met de transformatie die wij als bond graag willen maken. In deze update word je geïnformeerd over manier waarop wij onze medewerkers meenemen in de veranderingen alsmede over de stand van zaken binnen de drie pijlers: Academie, Sport en Community.

Allereerst aandacht voor de manier waarop wij de verandering verankeren bij onze medewerkers. In organisatorische zin hebben wij álle functiebeschrijvingen tegen het licht gehouden en besloten een compleet nieuw functiehuis te bouwen dat geheel ‘2020-proof’ is. Dat betekent flexibel, ruimte voor eigen initiatieven en geen detailbeschrijvingen van alle werkzaamheden. Het functiehuis biedt ruimte aan iedere medewerker om invulling te geven aan de klantbediening die wij met KNMV 2020 nastreven. Voor een deel van de medewerkers betekende dit een inhoudelijke wijziging van de functie. Samen met de bijbehorende salarismutaties zijn de wijzigingen met de individuele medewerkers besproken en is het nieuwe functiehuis per 1-1-2018 ingevoerd.

Daarnaast hebben wij veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van een gezamenlijk gevoel over klantbediening. Dit hebben wij onder andere gedaan door diverse lunchbijeenkomsten met alle medewerkers te organiseren en door een volle dag met al onze medewerkers over dit thema in gesprek te gaan tijdens een bezoek aan (het management van) de Efteling. Hier werden we meegenomen in een boeiende presentatie over de wijze waarop de Efteling invulling geeft aan gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Een inspirerende dag die ons een grote stap verder heeft gebracht in dit proces.

Per pijler zijn er voorts de volgende ontwikkelingen:

Academie

Per 1 januari is de Academie als apart organisatieonderdeel een feit geworden. Dat betekent dat alle kennis op het gebied van opleidingen nu gebundeld is op één afdeling. Hierdoor zijn we  veel beter in staat om van elkaar te leren en onze opleidingen naar een hoger niveau te tillen. De eerste uitwisseling van gedachten tussen enerzijds de motortrainingen en anderzijds de voortgezette rijopleidingen zijn opgestart. Daarnaast is een plan gemaakt voor het inrichten van een goed gefundeerde sportpiramide waarmee wij talenten eerder signaleren en deze talenten eerder leren trainen op een manier zoals wij dat met de top van onze talenten op Papendal doen. Naar verwachting kunnen wij in maart de eerste pilot in de vorm van een Regionaal Trainingscentrum (RTC) starten.

Community

Nadat in december de gesprekken over samenwerking met een grote contentpartner niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, hebben wij besloten vanaf 1 januari de inrichting van een motorplatform zelf ter hand te nemen. Er is een kernteam benoemd van waaruit de eerste onderwerpen gedefinieerd zijn die wij op dit platform gaan brengen. Vervolgens zijn belangrijke stakeholders in brainstormsessies gevraagd verder vorm te geven aan bepaalde onderwerpen. Zodra deze drie onderwerpen glashelder zijn wordt het design gemaakt en gaan we daadwerkelijk het platform bouwen. Daarbij is 1 mei gesteld als datum waarop wij live willen gaan met de eerste opzet van dit platform.

Sport

Dinsdag 19 december heeft de projectgroep ‘Sport’ een presentatie gehad van de nieuw te ontwikkelen Mijn KNMV-omgeving. Tegelijkertijd zijn de eerste ontwerpen van de nieuwe website gepresenteerd.

Inmiddels is de nieuwe website ‘live’ en wordt voortgegaan met de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijkere Mijn KNMV. Deze ontwikkeling wordt vooralsnog gedaan op basis van het huidige CRM-systeem zonder dat dit beperkingen heeft voor de verbeterde functionaliteit van Mijn KNMV.

Op het gebied van wedstrijdorganisatie kunnen we concluderen dat de meeste voorbereidingen zijn afgerond en de competities van start kunnen gaan. Binnen de diverse takken van sport worden ‘expertgroepen’ geintroduceerd om diverse onderwerpen dynamischer  bespreekbaar te maken. De meeste aandacht gaat nu uit naar de automatisering van diverse processen binnen de sport en de ontwikkeling van de nieuwe Mijn KNMV-omgeving.