Tijdelijke Motocross Expertgroepen vervangen Motocross Commissie

Crossen in Markelo, foto: Kristian Hoekman

Bas Vis - 14 december, 2018 FOTO - Kristian Hoekman

De KNMV heeft niet langer een Motocross Commissie. Deze wordt vervangen door tijdelijke expertgroepen die zich buigen over actuele onderwerpen. De KNMV hoopt door het inwinnen van kennis bij experts in de toekomst sneller te kunnen schakelen en indien gewenst besluiten te kunnen doorvoeren.

De verandering van systeem komt door de wens van het KNMV-bestuur om te stoppen met de commissiestructuur. Het Motocross-secretariaat zal bij kwesties die spelen binnen de diverse motocrosscompetities advies inwinnen van experts uit alle geledingen van de sport. De voormalig commissieleden blijven hierbij een belangrijke rol spelen.

Expertgroep Circuitnormering en Keuringen

De eerste expertgroep is al een feit: de Motocross Expertgroep Circuitnormering en Keuringen. Vanuit het veld is er discussie over het preparen van circuits voor wedstrijden. Er is, sinds de Commissie Mulder adviezen aanleverde voor het veiliger maken van de Motocross, veel geïnvesteerd in het structureel keuren van circuits in met name de trainingssituatie. De expertgroep zal onderzoek doen naar de mogelijkheden om circuits beter en veiliger te preparen voor evenementen.

De expertgroep vindt dat het óók belangrijk is om kritisch te kijken naar de huidige circuitnormen. Moeten hier wijzigingen in worden doorgevoerd om het doel van de expertgroep te realiseren? Er zal ook direct gewerkt worden aan een actuele versie van de circuitnormen voor Supercross. Alles met als doel het veiliger maken van de Motocross onder de vlag van de KNMV.

We streven ernaar nog voor de start van de diverse KNMV MX-competities in 2019 een plan van aanpak te hebben en deze openbaar te maken.

Samenstelling van de Expertgroep Motocross Circuitnormering en Keuringen:

  • Nico de Goeij (voormalig voorzitter FIM Europe Motocross Commissie en voormalig voorzitter KNMV Motocross Commissie)
  • Aaldrik Jansen (lid Medische Commissie)
  • Martijn Spliethof (club bestuurder BMAC Borculo, voormalig voorzitter KNMV Motocross Commissie en KNMV circuitkeurder)
  • Wim Lubbers (club bestuurder HAMAC Harfsen)
  • Lars van Berkel (licentiehouder ONK500)
  • Klaas Hofstede (licentiehouder CUP500)
  • Arjan ten Brinke (wedstrijdleider)