Rechtszaak dijk Lopik: positieve sfeer


Mark Meisner - 03 december, 2018

De gemeente Lopik en de KNMV stonden vandaag tegenover elkaar in de Utrechtse rechtbank en de uitspraak wordt uiterlijk 14 januari gegeven.

Een grote opkomst van motorrijders en een aantal kritische vragen richting de gemeente gaf de KNMV na de rechtszitting een positief gevoel.

KNMV afgevaardigde Arjan: “Zowel wij van de KNMV alsmede onze advocaat hebben een positief gevoel overhouden aan deze rechtszitting. Vanuit onze kant zijn er kritische vragen gesteld die met subjectieve meningen zijn beantwoord. Wij hopen snel een uitsluitsel te krijgen en wachten dan ook geduldig af op de uitspraak”

Rechtszaak

Zowel de KNMV als de Motorrijders Actie Groep (MAG) wilden af van het verbod om in de zomermaanden op de Lekdijk te rijden.  Eerder dit jaar boekten beide partijen succes met een vergelijkbare zaak tegen de Gelderse gemeente Lingewaard. De bestuursrechter in Arnhem besloot in maart dat het weekendverbod voor motoren op de dijken in de Lingewaard niet rechtsgeldig was. Het verbod werd daarop ingetrokken. Aanleiding voor de KNMV en de MAG om de gemeente Lopik ook voor de rechter te dagen, vanwege een soortgelijk verbod.

Klachten van inwoners

Na veelvuldige klachten van bewoners over overlast van motoren werd de dijk eerst bij wijze van proef een tijd afgesloten. Lopik stelde het verbod in door de Lekdijk af te sluiten voor motoren tussen maart en oktober in de weekenden. In een enquête sprak 80 procent van de bewoners zich uit vóór een verbod.

Lingewaard sloot de dijken om dezelfde reden voor motoren. Volgens de rechter was bij dat verbod vooraf geen onderzoek gedaan waaruit bleek dat er echt problemen waren die konden worden verholpen met een verbod. CDA-wethouder van Lopik Gerrit Spelt liet destijds al weten dat de verloren rechtszaak geen reden voor Lopik was om het verbod ook in te trekken: Lopik zou het besluit beter gemotiveerd hebben.

En nu?

“De motorvereniging KNMV laat het er in ieder geval niet bij zitten en gaat rond de tafel zitten om een passende oplossing te vinden om dit soort verboden aan banden te leggen. Een andere manier van handhaven heeft onze voorkeur, zoals controleren en beboeten van degene die daadwerkelijk overlast veroorzaken.