Bericht uit Den Haag: nieuwe geluidsregels


KNMV - 10 december, 2018 FOTO - Raymond de Haan

Zelfs in dit koude winterweer gaan motorrijders er nog graag op uit. Een ritje door het pittoreske Nederlandse landschap brengt hen al snel langs de mooiste weggetjes, zoals dijkwegen. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit niet tot overlast leidt?

Het Motorplatform – een overlegorgaan waaraan de KNMV ook deelneemt – stelde hiervoor al eens tips op. Veel van de tips zijn voor de meeste motorrijders vanzelfsprekend, zoals niet in te grote groepen rijden (maximaal vijf motoren), altijd met een rustige rijstijl rijden en (geluids)overlast voor omwonenden tot een minimum beperken. Desondanks kan het nooit kwaad om deze tips nog eens terug te lezen op de KNMV-website.

Nieuwe regels

Naast deze tips dient een motorrijder zich natuurlijk ook aan de wet te houden. In de Tweede Kamer is nu een voorstel ingediend voor een belangrijke nieuwe wet op dit gebied. In deze wet worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Dit maakt het bijvoorbeeld minder eenvoudig om op korte afstand van de wegen woningen te bouwen, wat op termijn het treffen van geluid-beperkende maatregelen kan belemmeren. Uitgaande van het wetsvoorstel van 4 december 2018 betekent dit vanaf 1 januari 2021 het volgende voor de geluidsproductie:

Geluidsbron Voorkeurswaarde

(in dB)

Maximale waarde

(in dB) bij nieuwe geluidgevoelige objecten

Maximale waarde

(in dB) bij aanleg/aanpassing geluidsbron

Rijkswegen en provinciale wegen 50 60 65
Waterschaps- en gemeentelijke wegen 53 70 70
Industrieterreinen (overdag) 50 55 60
Industrieterreinen (avond) 40 45 50

Rechtszaak

De hoop is dat deze nieuwe regels en de handige tips een einde maken aan onnodige dijkverboden voor motorrijders. Door KNMV en MAG is in maart 2018 al eens een dergelijke maatregel tegen motorrijders met succes aangevochten. Op 3 december diende KNMV en MAG eenzelfde zaak aan tegen de gemeente Lopik. De uitspraak hiervan volgt uiterlijk op 14 januari 2019.