RDW-onderzoek naar de zichtbaarheid van motorrijders door ‘zelfrijdende’ auto’s


KNMV - 20 september, 2017

In oktober 2016 hebben we samen met de MAG en FEMA onze zorg uitgesproken richting de RDW omdat ADAS (advanced driver-assistance systems) blijkbaar niet getest worden met motorrijders. Deze week zijn we bijgepraat over het RDW-onderzoek naar dit onderwerp.

Gezamenlijk trokken we aan de bel nadat een aantal ongevallen en bijna-ongevallen met Tesla’s met ingeschakelde ‘autopilot’ had plaats gevonden. RDW deelde onze zorg en stelde voor om gezamenlijk de kennis over dit onderwerp te vergroten door een eigen testprogramma uit te gaan voeren. Samen met het RDW zijn wij van mening dat het testen met motorfietsen deel uit hoort te maken van het testprotocol voor een Europese typegoedkeuring van auto’s met ondersteunende systemen.

RDW-onderzoeker Robert Rood heeft het afgelopen half jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een serie tests: “Het laatste half jaar is onderzocht hoe op een veilige, eenvoudige en herhaalbare manier de herkenning van verkeer in kaart kan worden gebracht, gericht op de herkenning van motorrijders.”

Omdat er nog geen dummy bestaat die een motor kan besturen, zijn de tests met de motor uitgevoerd door een RDW-medewerker.

De tests concentreerden zich op Adaptive Cruise Control (ACC) en het Advanced Emergency Braking System (AEBS). Dat laatste is een systeem waarbij de auto automatisch de snelheid aanpast wanneer deze een ander voertuig op dezelfde rijstrook nadert. Er is gekeken hoe het systeem van de auto reageert als een motor (langzamer) voor de auto rijdt. De auto bleek zijn snelheid automatisch aan te passen op het moment dat de motor binnen het detectieveld kwam. Op het moment dat een motor de auto inhaalde en voor de auto weer invoegde, reageerde de auto zoals het moet. Toen de motor direct na de inhaalmanoeuvre langzamer ging rijden, registreerde het systeem dit ook en paste de snelheid van de auto aan.

“Verder onderzoek aan andere merken en typen voertuigen volgt in de komende maanden. De RDW onderzoekt steekproefsgewijs óf, wanneer en hoe er gereageerd wordt wanneer een personenauto met Adaptive Cruise Control en andere ‘Advanced Driver Assistance Systemen’ een motorfiets nadert,” vertelt Robert Rood.

Het onderzoek is nog in de beginfase en er zijn dan ook nog geen conclusies getrokken en er bestaan dus ook nog geen testresultaten die gedeeld kunnen worden. RDW hoopt eind 2017 met de eerste resultaten naar buiten te komen.