Op de bres voor vrij dijkrijden


KNMV - 29 september, 2017

Op mooie dagen raken de gemoederen op dijkwegen soms flink verhit. Iedereen wil er genieten – fietsers, wandelaars, skeeleraars, cabriorijders én motorrijders. Gevolg: klachten en gemopper over en weer. Gelukkig is daar met wat wederzijds begrip veel aan te doen.

Voor de KNMV was dijkrijden deze zomer opnieuw een hot item. Arjan Everink, Hoofd Verkeer en Opleidingen: “We hebben samen met de Motorrijders Aktie Groep (MAG) hard geknokt om dreigende dijkafsluitingen tegen te houden. Met goede argumenten: de openbare weg is er voor iedereen, dus ook voor motorrijders.”

Daar hoort wel bij dat iedereen zich aan de regels houdt voor geluid, snelheid en weggedrag. “De vermanende vinger gaat vaak vooral richting motorrijders”, merkt Everink. “Soms is dat terecht, maar lang niet altijd. Vaak is het er gewoon te druk in relatie tot de wegcapaciteiten. Dus waarom wordt de motorrijden dan aangewezen als veroorzaker? Ik heb begrip voor mensen die overlast ervaren. Maar feitelijk is dit een handhavingsprobleem. Daarom blijven we knokken voor de vrijheid om te rijden – ook op dijken.”

Dat je met overleg veel bereikt, bleek deze zomer op de Hoge Dijk in Bergambacht. Naar aanleiding van klachten van bewoners organiseerde Operationeel Expert Jasper van Riet van de Politie-eenheid Dan Haag daar samen met de KNMV een ‘pop-up koffietafel’ op de dijk. Dijkrijders konden daar even wat drinken en relaxed kennismaken met aanwonenden. Dat hielp. Van Riet: “De bewoners zagen eindelijk eens gezichten achter vizieren: mensen zoals zijzelf. En ze lieten weten dat iedereen welkom is om te genieten van hun mooie dijk, als dat maar met respect kan.” Die actie in Bergambacht is slechts één van de voorbeelden van hoe je dreigende kou uit de lucht kunt halen. “Het helpt om je in te leven in de ander”, benadrukt Everink. “Als je als motorrijder zelf ook weleens wandelt, fietst of wielrent op een dijk, weet je hoe kwetsbaar je je kunt voelen. Als we elkaar de ruimte gunnen, kunnen we er allemaal blijven genieten.”

Tip voor dijkrijden:

  • Zorg dat je motor voldoet aan de regels, ook qua uitlaatgeluid.
  • Rijd in kleine groepen, liefst hooguit vijf.
  • Bij bebouwing: realiseer je dat je ‘te gast’ bent in andermans woonomgeving
  • Houd ruim afstand van andere weggebruikers.
  • Geef het goede voorbeeld; verpest het niet voor andere motorrijders.
  • Wees je ervan bewust dat jouw hobby niet die van de ander hoeft te zijn.