KNMV ondertekent convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’


KNMV - 08 september, 2017

Afgelopen woensdag 6 september is vanuit de Kopgroep Ongestoord Sturen het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ gelanceerd. Doel hiervan is het voorkomen van verkeersongevallen als gevolg van smartfuncties van mobiele telefoons, navigatie en in-car systemen. Tijdens het Verkeersveiligheidsdiner heeft de KNMV het convenant ondertekend.

Afleiding in het verkeer wordt gezien als een toenemend probleem waar wij motorrijders ook steeds meer nadeel van ondervinden.

De problemen worden deels veroorzaakt door de ontwikkeling van voertuigfuncties die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, maar ook de nodige interactie met de bestuurder vergen. Daarmaast is de verleiding voor bestuurders groot om ook andere dingen te doen tijdens het rijden, zoals bellen of het bekijken van sociale media.

De initiatiefnemers van het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ streven ernaar om in een periode van tien jaar het onverantwoord gebruik van smartfuncties in het verkeer te voorkomen door ervoor te dat bestuurders niet verleid worden tot risicovolle handelingen.

Kijk voor meer informatie over dit initiatief op www.verkeersveiligheidscoalitie.nl