Het regeerakkoord voor motorrijders


KNMV - 13 oktober, 2017

Na een paar maanden onderhandelen heeft de nieuwe regering haar ambities voor de komende jaren vastgelegd in het regeerakkoord. Benieuwd wat voor gevolgen dit akkoord heeft voor ons motorrijders? Wij hebben een aantal interessante zaken voor je op een rij gezet.

De nieuwe regering zet in op het verbeteren van de infrastructuur en het aanpakken van de verkeersveiligheid in Nederland. Daarnaast heeft het zich ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld, zo wil het de CO2-uitstoot fors gaan verlagen.

Verkeersveiligheid

Een van de ambities van de nieuwe regering is het naar beneden brengen van het aantal verkeersdoden door de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. Een manifest waar wij als KNMV ook aan hebben bijgedragen.

Het kabinet stelt in totaal twee miljard beschikbaar om de Nederlandse infrastructuur de komende drie jaar te verbeteren. Dit bedrag gaat voor een groot deel naar grote knelpunten in het wegennet. Zo worden de A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58) aangepakt.

Daarnaast wordt er samen met provincies geïnvesteerd in veilige N-wegen en wordt het boetesysteem gewijzigd. Notoire overtreders worden harder aangepakt en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

Verbod op motorbendes

Motorclubs kunnen opgelucht ademhalen, in het regeerakkoord worden clubs niet genoemd. Wel komt er een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (criminele motorbendes). Dit verbod maakt deel uit van de ambitie van het kabinet om met een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Laten we hopen dat daarmee ook een einde komt aan de negatieve beeldvorming waar onze toer- en sportclubs lijden.