Doe mee met de KNMV ledenraad


KNMV - 25 oktober, 2017

Iedere vereniging is afhankelijk van haar leden en binnen de KNMV spelen leden een grote rol, vooral diegene die zich beschikbaar stellen voor de ledenraad. Wil jij de toekomst van de KNMV mee helpen bepalen? Stel jezelf dan verkiesbaar!

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad (LR) heeft invloed op alles wat binnen de KNMV op het gebied van motorrijden en motorsport speelt. De LR beoordeelt de beleidsplannen en kent de financiële middelen daarvoor toe. Daarnaast heeft de LR een controlerende taak richting het bestuur.

Tijdens de ledenraadsvergadering, die twee keer per jaar worden gehouden, legt het bestuur verantwoording af aan haar leden en stemt de LR namens de leden over de voorgenomen plannen.

Hoe ziet de ledenraad eruit?

De LR bestaat uit veertig leden. Dertig van die leden worden gekozen door de verenigingsleden en de overige tien door de clubs die bij de KNMV zijn aangesloten. Een lid van de ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is daarna nog drie keer herkiesbaar.

Wat heeft de ledenraad nodig?

De ledenraad is op zoek naar mensen die, net als de groep gepassioneerde medeleden, middenin de KNMV staan. Het LR-lidmaatschap is niet vrijblijvend: je vertegenwoordigt tenslotte een ‘achterban’ (die je heeft gekozen), in een brede vereniging met een complexe organisatie. Dit betekent dat je tijd moet inruimen voor de – ook tussentijdse – vergaderingen, om op de hoogte te blijven en om contacten te leggen en onderhouden. Ook kun je je laten gelden in een van de werkgroepen die ad-hoc worden geformeerd om knelpunten aan te pakken.

De LR wil het liefst als eenheid optreden, maar uiteindelijk heeft ieder lid zijn of haar individuele verantwoordelijkheid.

Lijkt het jou een leuke uitdaging om zitting te nemen in de ledenraad? In het voorjaar van 2018 zijn er weer verkiezingen. Houd de website in de gaten of vul nu alvast het aanmeldformulier in.