Wijzigingen in baansportreglement 2018


KNMV - 30 november, 2017

In aanloop naar het nieuwe seizoen is het baansportreglement voor 2018 beschikbaar. De opzet van het reglement is aangepast naar internationaal voorbeeld. Hierdoor is de informatie beter gegroepeerd en naar verwachting ook beter terug te vinden. De wijzigingen worden niet meer in het reglement vet/cursief getoond, vandaar onderstaande overzicht.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Jeugd-Nationale klassen

 • Toevoeging van een Cup ST 125cc klasse vanaf 17 jaar.
 • Leeftijd bij 125cc jeugd wijzigt naar t/m 16 jaar.
 • Wijziging naam en inhoud Shorttrack klassen:
  • NK en Cup Shorttrack 250cc (toegankelijk van 127 tot 250cc 2- en 4-takt)
  • NK en Cup Shorttrack 450cc (toegankelijk van 250cc tot 450cc 2- en 4-takt)
 • Toevoeging NK 125cc specials, waarin gekwalificeerd wordt voor de ONK 125cc specials.
 • Hulp bij de start (in de veren trekken): alleen nog mogelijk in jeugdklassen inclusief PowerGirls.
 • Diskwalificatie bij NK Shorttrack bij valse start meteen en niet meer na de heat; altijd herstart zonder gediskwalificeerde rijder.
 • De beperking dat rijders in de 125cc specials niet in andere klasse op dezelfde dag mogen deelnemen, is afgeschaft.

ONK

 • De ONK 125cc specials zal uit 5 wedstrijden bestaan, toegevoegd aan de Dutch Open Grass Track, uitgangspunt is een mix van KNMV en buitenlandse rijders. Plaatsing op basis van tussenstand NK 125cc specials. Overige wedstrijden hebben NK status.
 • Eenmaal per seizoen is een dagpas mogelijk voor Zijspan Passagier bij een ONK wedstrijd.

Toevoeging van de functie race-coördinator bij Dutch Open Grass Trackwedstrijden. Deze race-coördinator is verantwoordelijk voor het efficiënt en volgens de richtlijnen verlopen van de Dutch Open Grasstrack

  • De race-coördinator heeft het recht bij alle juryvergaderingen aanwezig te zijn maar is geen stemmend lid van de jury.
  • De race-coördinator houdt regelmatig overleg met wedstrijdleiding, organisator en rijders om een zo soepel mogelijke samenwerking te garanderen.
  • De race-coördinator zorg voor het correct verlopen van de loting voor aanvang van en gedurende de wedstrijd.
  • De race-coördinator ziet er op toe dat alle richtlijnen en regels worden toegepast conform het reglement van de Dutch Open Grasstrack en zal, indien nodig zorg dragen voor het aanpassen van deze richtlijnen en reglementen.

Resultaten

 • Schrapresultaten komen voor alle klassen te vervallen.
 • Daguitslag zal uitgedraaid worden en voorzien van tijdstip en handtekening van de WL uitgehangen worden op het mededelingenbord.
 • Gebruik van transponder voor bepaling snelste rondetijd bij gelijke uitslag / tussenstand ter vervanging van loting.
 • Transpondergebruik bij speedway wedstrijden niet verplicht.
 • Visuele waarneming door referee bij bepaling resultaat is tellend (en niet de transponderuitslag).
 • Gebruik transponder blijft verplicht, geen transponder, dan volgt diskwalificatie van de betreffende heat.

Techniek

 • In het technisch reglement is informatie over de Cup ST 125cc toegevoegd. 

 KNMV Baansport Reglement en Technisch Reglement 2018