Stemming Ledenraad geopend


KNMV - 15 mei, 2017

Patrick Lossez uit district Zuid en Rob van Pelt uit district Midden hebben zich herkiesbaar gesteld voor de KNMV ledenraad.

De leden uit de districten Zuid en Midden kunnen tot 30 mei hun stem uitbrengen via ‘Mijn KNMV’. In de overige districten zijn er geen kandidaten te (her)kiezen.

De eerstvolgende ledenraadsvergadering is op 31 mei op NSC Papendal.