Agenda ALV 31 mei


KNMV - 11 mei, 2017

Op woensdag 31 mei wordt de Ledenraadsvergadering van de KNMV gehouden in Nationaal Sportcentrum Papendal aan de N224 in Arnhem. De vergadering begint om 19:30 uur en alle KNMV-leden hebben op vertoon van een geldig lidmaatschapskaart toegang tot de vergadering. Stemrecht hebben alleen de leden van de Ledenraad.

Agenda Ledenraadsvergadering 31 mei:

 1. Opening door Algemeen Voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen Ledenraadsvergadering 10 december 2016
 4. Vaststelling aanwezigen vanuit Ledenraad
 5. Verslag stemcommissie
 6. Jaarverslag 2016
  • Terugblik 2016 door directeur
  • Vaststelling jaarverslag 2016
 7. Jaarrekening 2016
  • Toelichting door penningmeester
  • Verslag Financiële Commissie
  • Vaststelling jaarrekening 2016
 8. Verkiezingen
  • Bestuur: aftredend en herkiesbaar is Frank van der Linden
  • Financiële Commissie: aftredend en niet herkiesbaar is Albert Prins. Voorgesteld wordt Evert Oosterhuis te benoemen tot lid van de Financiële Commissie.

  • PAUZE

 9. Invulling Ledenraadsvergadering nieuwe stijl conform voorstel (diverse sprekers)
 10. Rondvraag en sluiting