KNMV 2020: Van concept naar implementatie


KNMV - 08 maart, 2017

Afgelopen maandag zijn de drie werkgroepen en de stuurgroep van het KNMV 2020 traject in Hilversum bijeengekomen. De meeting stond in het teken van het verbinden van elkaars visies en wensen. Aan het eind van de avond bleken de visies van de werkgroepen veel raakvlakken met elkaar te hebben. De werkgroepen hebben allemaal de drive om op korte termijn de eerste plannen te implementeren.

Waar de werkgroepen de afgelopen maanden druk bezig zijn geweest met het vaststellen van de visie op de toekomst van de KNMV, is nu de samenvoeging van deze wensen belangrijk. Om te voorkomen dat de werkgroepen ieder een andere kant op gaan heeft men elkaar maandagavond geüpdatet over elkaars wensen.

Academy

Namens de werkgroep Academy deed Arjan Everink de plannen en ambities uit de doeken. Het uitgangspunt is ‘veilig en plezierig motorrijden’. Hierbij is de toevoeging plezierig een belangrijke omdat de werkgroep van mening is dat veilig alleen niet sexy genoeg is. Het gaat tegenwoordig veel meer om beleving en entertainment. Iets waar Arjan rekening mee houdt bij de nieuw te ontwikkelen rijopleidingen.

De activiteiten van de Academy zijn zowel voor recreatieve motorrijders als voor iedereen die met sport te maken heeft. Zo leiden we ook topsporters en vrijwilligers in de breedtesport op. Al deze opleidingen zijn te plaatsen onder vier kernactiviteiten:

  1. Opleidingen organiseren
  2. Kennis vergaren
  3. Kennis verspreiden (waarbij de Community een belangrijke rol speelt)
  4. Belangenbehartiging

De belangrijkste eyeopener vanuit de werkgroep is het communiceren vanuit beleving in plaats van verkeersveiligheid. We zijn allemaal motorrijders met dezelfde gezamenlijke passie en die bezieling moeten we meer uitstralen. Waar we onze VRO’s op dit moment met één algemeen filmpje promoten moeten we misschien veel meer gepersonaliseerde video’s maken zoals een video met een jonge motorrijder op een scrambler. Met die gepersonaliseerde en passievolle manier van communiceren verwacht men een veel groter publiek aan te spreken dan op dit moment het geval is.

Sport

Vanuit de pijler Sport is de hoofdmode duidelijk: servicegerichtheid. Diederick van Haselen presenteerde twee controlevragen waarmee de ideeën zijn getoetst. Staat de sporter centraal en staat de continuïteit van de sport centraal?

De werkgroep heeft diverse deelprojecten opgestart om de service aan de sporter te verbeteren en de sporters meer te centraliseren. Denk hierbij aan het eenvoudiger online inschrijven voor wedstrijden. Daarnaast is het essentieel dat de motorsporten blijven bestaan, daarom moet ook worden gekeken naar het verjongen van het vrijwilligerscorps en het verbeteren van ons vrijwilligersbeleid.

Aan de hand van de eerder genoemde controlevragen heeft de werkgroep een lijst van quick wins opgesteld die ze graag willen implementeren. De pijler Sport is wat dat betreft klaar voor de start!

Community

De Community ziet zichzelf als belangrijke schakel tussen de pijlers Sport en Academie. Ed van Dijk presenteerde de missie van de Community: het delen van de passie voor motorrijden. De Community is een organisch geheel dat bestaat uit verschillende elementen die kunnen worden gezien als marktkramen op een marktplein. Daarbij kunnen motorrijders die graag op reis willen naar Marokko bijvoorbeeld een aantal motorhotels onderweg boeken, maar ook maatjes vinden om samen de reis mee te beginnen. Het vormt dé plek waar je als motorrijder aan je informatie wil komen.

De KNMV neemt daarmee een centrale plek in de motorwereld in, waarbij de motorrijders uiteindelijk zelf een groot deel van de content creëren. Vanuit de KNMV wordt een aanzet gegeven, maar als het vliegwiel eenmaal rond draait krijgt de KNMV een meer faciliterende rol, met name om het DNA van de KNMV en de community te bewaken. Door samen te werken met bestaande leveranciers vormen we uiteindelijk de grootste motorrijdende community van Nederland die, als het aan de werkgroep ligt, eind 2018 voor 20% van de omzet van de KNMV zorgt.

Ook de Community heeft een lijst opgesteld met projecten die op korte termijn en met beperkte middelen kunnen worden uitgevoerd. Veel van deze projecten hebben raakvlakken met de Academy of met Sport. Net als de Academy moet het accent meer liggen op de passie voor motorrijden en net als Sport wil de werkgroep graag de online mogelijkheden verbeteren.

Samengevat

De verhalen van de diverse werkgroepen sluiten op elkaar aan en kennen zeer veel raakvlakken. Er zijn duidelijke lijsten met quick wins die de komende weken en maanden kunnen worden geïmplementeerd. Het enthousiasme van de leden van de verschillende werkgroepen is veelbelovend en laat zien dat we met 2020 op het juiste spoor zitten.

Nu worden de plannen onderling verbonden, gestroomlijnd en uitgevoerd. De eerste resultaten zullen op korte termijn merkbaar zijn. Aan de slag dus!