Jaarverslag 2016 online


KNMV - 08 juni, 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei j.l. is het jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging over 2016 officieel goedgekeurd.

Het verslag is nu voor iedere geïnteresseerde digitaal beschikbaar.

Jaarverslag 2016