Eerste ledenraadsvergadering 2017


KNMV - 02 juni, 2017

Afgelopen woensdagavond, 31 mei, vond op Sportcentrum Papendal de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats. Voor het eerst werd er vergaderd in een nieuwe opstelling om de onderlinge dialoog te versterken en naast het formele deel ook de ruimte te bieden voor een informatief deel.

Voorzitter Jan Wilms begon de avond met een moment ter nagedachtenis aan de recent overleden Piet Knijnenburg en Johan Broekhuis.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat 2016 een financieel goed jaar is geweest voor de KNMV, waarmee de nodige reserveringen konden worden gedaan voor Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), de talentenprogramma’s en KNMV 2020.

Het 2020-traject begint nu echt zijn vruchten af te werpen. De klantvriendelijkheid is verbeterd, we zijn in gesprek met nieuwe partners en op het gebied van communicatie zijn ook belangrijke stappen gemaakt.

De werkgroep Community liet tijdens de bijeenkomst een indrukwekkende presentatie zien waarin de contouren van de nieuwe richting daadwerkelijk zichtbaar werden. Paul van Meersbergen, voorzitter van de CRM, nam de aanwezigen mee in grafische ontwerpen van een nieuw platform waarmee de KNMV zichzelf een nog belangrijker rol in de motorwereld kan toedichten.

Naast de gebruikelijke formaliteiten was er dit keer ook ruimte voor twee interessante sprekers. Nick Nuijten nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden die clubs en verenigingen hebben om meer in de maatschappij te staan en daarmee hun clubs toekomstbestendig te maken. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers sloot af met een interessante presentatie over ontwikkelingen die zij ziet in de sport en gaf meer informatie over de juridische aansprakelijkheid van clubs en hun bestuur. Zij benadrukte het belang van goede verzekeringen voor het geval er ooit iets mis gaat tijdens een motor(sport)evenement.

Al met al kijken we terug op een leuke, vlotte en afwisselende ALV.