MAC Lierop op zoek naar oud materiaal


KNMV - 03 januari, 2017

Momenteel zit MAC Lierop in een juridisch traject om hun circuit ‘De Herselse Bossen’ te behouden. Een aantal omwonenden wil via de juridische weg de gemeente dwingen op te treden tegen de crossactiviteiten, terwijl de gemeente van mening is dat het circuit open mag blijven. U kunt helpen als u foto’s, video’s of ander materiaal van de baan van voor 1982 heeft.

De club is al sinds 1972 actief op dit circuit. Er wordt twee keer per week getraind en een paar keer per jaar worden er wedstrijden georganiseerd. Dit gebeurt weliswaar al jaren, maar het circuit heeft nog nooit een officiële status als circuit gekregen. De gemeente heeft de crossactiviteiten al die tijd gedoogd.

Deze zaak is onlangs behandeld door de Raad van State. Zij geven aan dat de club het gebruik van het circuit zoals op peildatum 4 juni 1982 mag behouden, als ze precies kunnen aantonen wat dat gebruik omvatte, zowel de ligging van het circuit als het gebruik tijdens trainingen. Het aangeleverde bewijsmateriaal in de vorm van luchtfoto’s is als onvoldoende bewijs gezien. Daarom is de club op zoek naar bewijsmateriaal dat er in 1982 (of voor die tijd) op het circuit ‘De Herselse Bossen’ werd getraind (ook door niet leden van de club) en wedstrijden werden georganiseerd. Dit kan zijn in de vorm van foto’s waaruit de lay-out van de baan blijkt, filmmateriaal, aankondigingen, uitslagen van wedstrijden enzovoorts.

Bent u in het bezit van materiaal wat ons kan helpen neem dan contact op met MAC Lierop. Mail dan naar sander@maclierop.nl of neem telefonisch contact op via 084-870 60 62.