KNMV en MAG kunnen Lekdijk (voorlopig) niet openhouden


KNMV - 27 januari, 2017

Zoals je wellicht in de media hebt opgevangen wordt de Lekdijk op bepaalde momenten afgesloten voor motorrijders. Iets waar wij als KNMV vanzelfsprekend niet blij mee zijn. Samen met de MAG strijden we tegen dijkafsluitingen in Nederland.

Afgelopen maandagavond zaten de KNMV en de MAG op het gemeentehuis van Lopik om samen met burgemeester Renate Westerlaken-Loos te praten over de Lekdijk. Na 20 jaar is dit voor de gemeente een hoofdpijndossier geworden. Zij hebben te maken met jarenlange klachten van bewoners die overlast door motorrijders ervaren, en ook voorstanders, zoals ondernemers, die aan dezelfde dijk wonen en weer een ander belang hebben.

Begin vorig jaar hadden we in goed overleg met een aantal bewoners een prachtig plan bij de gemeente neergelegd. Zelfs de gemeente was blij dat er eindelijk een oplossing was gevonden. Achteraf bleek dat de oplossing op bezwaren stuitte van een aantal andere bewoners, kortom er ontstond een splitsing in de gemeente waarbij de belangen haaks tegenover elkaar stonden. Als gevolg daarvan werd de dijk afgelopen zomer door diverse groepen scherp in de gaten gehouden.

Uiteindelijk bleken in de periode maart tot en met oktober, op een stuk van ongeveer 6 kilometer, 11 ongevallen te hebben plaatsgevonden, waar twee keer een ambulance aan te pas moest komen. De oorzaak van deze ongevallen is eigenlijk niet van belang. Op zo’n kort stuk tracé en in zo’n korte periode zijn dit gewoon teveel ongelukken. Vandaar dat de burgemeester niet anders kan dan ingrijpen.

Toch is de burgemeester ook begaan met de ‘keurige’ motorrijder. Ze begrijpt dat deze veel grotere groep motorrijders net als ieder ander rechten heeft om te genieten van alle prachtige wegen die ons land biedt. Voor haar is dit dan ook de reden om de Lekdijk niet definitief af te sluiten, maar met een pilot te onderzoeken wat het effect is van een weekendafsluiting tijdens een beperkte periode. Pas als alle informatie eind volgend jaar verzameld is zal een definitieve beslissing worden genomen.

Uiteraard volgen we deze pilot op de voet.