De verkiezingen voor motorrijders


KNMV - 27 februari, 2017

Op 15 maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Reden voor de KNMV om te onderzoeken wat de verschillende partijen vinden van onderwerpen die voor motorrijders relevant zijn. Daarvoor zijn in bijgaand schema de standpunten uit de verschillende partijprogramma’s over de onderwerpen Verkeersveiligheid, Milieu, Infrastructuur en Belastingen opgenomen. Niet alle partijen hebben een uitgesproken standpunt op elk van de onderwerpen.

Uiteraard willen alle partijen het aantal verkeersslachtoffers naar beneden brengen, de oplossingen die daarvoor geboden worden lopen wel uiteen. GroenLinks en de SP willen extra aandacht voor kwetsbare groepen als motorrijders, fietsers en wandelaars. CDA, PvdA en VVD willen verkeersovertreders zwaarder straffen.

Wat betreft de milieuvervuiling door verkeer zitten ChristenUnie, D66 en de SP op één lijn, namelijk dat er alleen nog maar emissieloze voertuigen verkocht mogen worden. De ambities op dit vlak verschillen wel, ChristenUnie en D66 willen dat vanaf 2025, de SP vanaf 2035.

CDA en VVD zijn voor de aanleg van nieuwe wegen, D66, GroenLinks en de PvdA zijn daar terughoudend in en willen dat er andere mogelijkheden voor bereikbaarheid worden onderzocht, zoals beter openbaar vervoer.

Veel partijen zijn voor een flinke verandering in het belastingenstelsel. ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en SP willen namelijk het bezit van een auto niet meer belasten, maar het gebruik. VVD en PVV willen vooral de belastingen verlagen.

Kortom, de meningen van de partijen lopen flink uiteen. Daarom hebben we de belangrijkste standpunten samengevat in dit overzicht.